Komunikat archiwalny

Nie przegap Studium

Do 14 kwietnia można się zapoznać z projektem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. To bardzo ważny dokument planistyczny, na podstawie którego uchwalane będą miejscowe plany zagospodarowania. Nowe Studium będzie obowiązywało do 2030 roku.

Nie przegap Studium
Foto: Paweł Krawczyk

Podczas ubiegłorocznego wyłożenia projektu Studium krakowianie zgłosili ponad 8 tysięcy uwag. Najczęściej dotyczyły one terenów zielonych i układów komunikacyjnych. Wszystkie były wnikliwie analizowane i znaczna ich część – bo ponad 60 procent, pozytywnie rozpatrzona przez planistów. Teraz można ponownie zapoznać się z projektem tego dokumentu.

- Zachęcam wszystkich mieszkańców żeby zobaczyli ten projekt, sprawdzili w jaki sposób poprzednie uwagi zostały uwzględnione. Teraz jest także ostatni moment, żeby ewentualnie złożyć nowe uwagi - mówi Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Miasta  Krakowa.

Na składanie uwag mieszkańcy mają czas do 5 maja.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych gminy, mówiący o rozwoju przestrzennym miasta. Jest  podstawą do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które muszą  być zgodne z jego ustaleniami. Studium obrazuje aktualne dążenia miasta, jak również aktualne zainwestowanie. Obecny dokument  nie spełniał już tych warunków i konieczna była jego aktualizacja.

Pracom na projektem zmiany studium towarzyszyły konsultacje społeczne. W styczniu 2013 r. z roboczym projektem zapoznały się Rady Dzielnic przekazując sugestie przydatne planistom do dalszych prac. W kwietniu 2013 r. Miejska Komisja Urbanistyczno Architektoniczna jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała dokument. Krakowianie mogli zapoznać się z projektem dokumentu podczas wyłożenia go do publicznego wglądu: od 18 czerwca do 29 lipca 2013 r.

Projekt dostępny jest w internecie (www.bip.krakow.pl), a także w następujących lokalizacjach Magistratu:

- ul. Wielopole 17a, sala konferencyjna – dedykowane obszarom położonym w Dzielnicach od I do VII;

- Rynek Podgórski 1, sala Obrad im. Maryewskiego – dedykowane obszarom położonym w Dzielnicach od VIII do XIII;

- Osiedle Zgody 2, sala konferencyjna – dedykowane obszarom położonym w Dzielnicach od XIV do XVIII.

W następujące dni: poniedziałki i środy: godz. 12 - 18; wtorki, czwartki i piątki: godz. 8 - 15.

Pokaż metkę
Autor: KINGA SADOWSKA, PAULINA POLAK
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także
Polecamy
Kraków TV
Polecamy
Sonda
Czy palenie śmieciami i zatruwanie powietrza powinno być karane jak przestępstwo?