Komunikat archiwalny

Nie przegap Studium

Do 14 kwietnia można się zapoznać z projektem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. To bardzo ważny dokument planistyczny, na podstawie którego uchwalane będą miejscowe plany zagospodarowania. Nowe Studium będzie obowiązywało do 2030 roku.

Nie przegap Studium
Fot. Paweł Krawczyk

Podczas ubiegłorocznego wyłożenia projektu Studium krakowianie zgłosili ponad 8 tysięcy uwag. Najczęściej dotyczyły one terenów zielonych i układów komunikacyjnych. Wszystkie były wnikliwie analizowane i znaczna ich część – bo ponad 60 procent, pozytywnie rozpatrzona przez planistów. Teraz można ponownie zapoznać się z projektem tego dokumentu.

- Zachęcam wszystkich mieszkańców żeby zobaczyli ten projekt, sprawdzili w jaki sposób poprzednie uwagi zostały uwzględnione. Teraz jest także ostatni moment, żeby ewentualnie złożyć nowe uwagi - mówi Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Miasta  Krakowa.

Na składanie uwag mieszkańcy mają czas do 5 maja.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych gminy, mówiący o rozwoju przestrzennym miasta. Jest  podstawą do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które muszą  być zgodne z jego ustaleniami. Studium obrazuje aktualne dążenia miasta, jak również aktualne zainwestowanie. Obecny dokument  nie spełniał już tych warunków i konieczna była jego aktualizacja.

Pracom na projektem zmiany studium towarzyszyły konsultacje społeczne. W styczniu 2013 r. z roboczym projektem zapoznały się Rady Dzielnic przekazując sugestie przydatne planistom do dalszych prac. W kwietniu 2013 r. Miejska Komisja Urbanistyczno Architektoniczna jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała dokument. Krakowianie mogli zapoznać się z projektem dokumentu podczas wyłożenia go do publicznego wglądu: od 18 czerwca do 29 lipca 2013 r.

Projekt dostępny jest w internecie (www.bip.krakow.pl), a także w następujących lokalizacjach Magistratu:

- ul. Wielopole 17a, sala konferencyjna – dedykowane obszarom położonym w Dzielnicach od I do VII;

- Rynek Podgórski 1, sala Obrad im. Maryewskiego – dedykowane obszarom położonym w Dzielnicach od VIII do XIII;

- Osiedle Zgody 2, sala konferencyjna – dedykowane obszarom położonym w Dzielnicach od XIV do XVIII.

W następujące dni: poniedziałki i środy: godz. 12 - 18; wtorki, czwartki i piątki: godz. 8 - 15.

Pokaż metkę
Autor: KINGA SADOWSKA, PAULINA POLAK
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA