Komunikat archiwalny

Decydowanie się opłaca!

Trwa kampania informacyjno-promocyjna Krakowa zachęcająca wszystkich, którzy mieszkają lub pracują w naszym mieście do rozliczania się z podatku PIT na jego terenie, a także zapraszająca krakowian do zaangażowania się w opracowanie budżetu obywatelskiego.

Decydowanie się opłaca!
Fot. budzet.krakow.pl

Kampania składać się będzie z dwóch komplementarnych przekazów – części podatkowej będzie towarzyszyć hasło: „Płać i decyduj", a części budżetowej: „Decyduj, to się opłaca".

Kampania będzie realizowana w dwóch turach i w oparciu o dwie wzajemnie uzupełniające się idee: zachętę do rozliczania się z podatku PIT na terenie Krakowa oraz zachętę do zaangażowania się w opracowanie projektu budżetu obywatelskiego. Ich współzależność wynika stąd, że wyższe wpływy do budżetu miasta z tytułu odprowadzanego podatku od osób fizycznych stwarzają szansę na to, aby w przyszłości zwiększała się pula środków wydatkowanych w formule budżetu obywatelskiego (w drodze konsultacji z mieszkańcami, którzy wskazują i wybierają przedsięwzięcia, które mają zostać zrealizowane). Towarzyszące kampanii hasła – „Płać i decyduj" oraz „Decyduj, to się opłaca" – mają zwrócić uwagę krakowian na fakt, że – po pierwsze – wybór miasta, na terenie którego rozliczymy się z podatku PIT, to bardzo ważna decyzja, która wpłynie na to, jak będzie nam żyło się na co dzień, a po drugie, że skoro przekazujemy już część swoich pieniędzy do miejskiej kasy warto zaangażować się we współdecydowanie o tym na co zostaną przeznaczone.

Decyzja podatkowa ma znaczenie

W Krakowie ok. 25% wszystkich dochodów miasta stanowią wpływy finansowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wskazanie w zeznaniu podatkowym naszego miasta przez każdą kolejną osobę powoduje, że do miejskiej kasy wpływają dodatkowe środki, dzięki którym mogą być np. realizowane nowe inwestycje. Dla zobrazowania sytuacji warto przypomnieć, że koszt jednego, trzyczłonowego, niskopodłogowego tramwaju NGT 8 (w 2013 r. zakończyła się dostawa 24) wynosi blisko 10 mln zł – to równowartość kwoty, która wpływa do kasy miasta z rozliczeń ponad 694 podatników. Koszt jednego automatu Krakowskiej Karty Miejskiej z funkcją zapłaty za bilet kartą zbliżeniową (w ubiegłym roku w Krakowie rozpoczęto montaż 20) kosztował miasto 125 tys. zł – to równowartość podatku PIT ponad 83 krakowian. W 2013 r. zrealizowano również I etap remontu głównego ciągu komunikacyjnego ul. Nowosądeckiej oraz ul. Beliny-Prażmowskiego. Przebudowa od ul. Dauna do ul. Włoskiej kosztowała miasto ponad 729 tys. zł, natomiast remont od ul. Grochowskiej do ul. Brodowicza wyniósł 600 tys. zł. Całkowity koszt, jaki poniosło miasto w związku z tą inwestycją to 1,329 mln zł – równowartość kwoty, która wpływa do kasy miasta z rozliczeń blisko 900 podatników.

Zgodnie z prawem (w przypadku podatku PIT) miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest właściwy Urząd Skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że aby płacić podatki w Krakowie wcale nie trzeba być w nim zameldowanym – wystarczy mieszkać w Krakowie. Dodatkowo, zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta. W okresie rozliczeń podatkowych wystarczy podać w formularzu PIT krakowski adres zamieszkania oraz wskazać dane właściwego urzędu skarbowego. Poza okresem rozliczeń, w każdej chwili można również wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3, który dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w każdym urzędzie skarbowym.

Zaproponuj, zagłosuj, zdecyduj

Budżet obywatelskito narzędzie, które pozwala mieszkańcom decydować o wydawaniu środków z budżetu miasta. W drodze konsultacji społecznych wskazują oni własne propozycje na zagospodarowanie środków publicznych, które potem są poddawane pod głosowanie. Projekty, które zyskują największą sympatię mieszkańców (najlepiej odpowiadają ich potrzebom) są następnie realizowane w ramach środków pochodzących z budżetu obywatelskiego.

W 2013 r. w Krakowie został przeprowadzony program pilotażowy, w ramach którego mieszkańcy czterech dzielnic naszego miasta (I, IV, VI i VII), wskazywali zadania do realizacji na łączną kwotę ok. 350 tys. zł. W tym roku formuła budżetu obywatelskiego będzie wdrażana już w pełnym wymiarze – na poziomie ogólnomiejskim oraz dzielnicowym, we wszystkich 18 dzielnicach Krakowa. Krakowianie zdecydują na co zostanie wydanych 4,5 mln zł – 2,7 mln zł będzie przeznaczone na zadania o charakterze ogólnomiejskim, czyli dotyczące potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy, natomiast 1,8 mln zł zostanie wydane na zadania dzielnicowe (mieszkańcy każdej dzielnicy wskażą do zrealizowania projekty o łącznej wartości 100 tys. zł).

Jedna kampania i dwa przekazy

Pierwsza tura kampanii, która potrwa do 30 kwietnia br., będzie realizowana w oparciu o dwa przekazy – zachętę do rozliczania się z podatku PIT na terenie Krakowa (ten element będzie wtedy najmocniej akcentowany) oraz zaproszenie do zaangażowania się w opracowywanie budżetu obywatelskiego Krakowa. W przestrzeni miejskiej pojawią się plakaty, billboardy i citylighty z hasłem: „Płać i decyduj". W tym samym czasie krakowianie będą również zachęcani do tworzenia (na poziomie ogólnomiejskim i dzielnicowym) list z propozycjami projektów, które chcieliby zrealizować ze środków budżetu obywatelskiego, a które zostaną później poddane pod głosowanie. Mieszkańcy otrzymają także „ogólnomiejską" ulotkę z podstawowymi informacjami dot. budżetu obywatelskiego, a w ramach każdej dzielnicy kolportowane będą ulotki informacyjne sprofilowane pod kątem lokalnych potrzeb mieszkańców.

W drugiej turze (1 września – 5 października) przekaz kampanijny skupi się już wyłącznie wokół tematyki budżetu obywatelskiego. Krakowianie będą zapraszani do wzięcia udziału w głosowaniach, w których spośród zaproponowanych przez nich wcześniej projektów zostaną wyłonione te, które zyskają największe poparcie i zostaną ostatecznie realizowane ze środków budżetu obywatelskiego. W tym czasie planowana jest również emisja spotów kampanijnych w telewizji autobusowej BUS TV oraz zamieszczenie tematycznych reklam w lokalnej prasie.

Dodatkowo,przez cały czas trwania kampanii na miejskiej stronie internetowej będą aktywne dwie zakładki tematyczne – www.krakow.pl/podatki oraz www.budzet.krakow.pl. W pierwszej znajdą się szczegółowe informacje dotyczące tego co i jak zrobić, by móc odprowadzać podatek w Krakowie oraz dane kontaktowe krakowskich urzędów skarbowych, a w drugiej szczegółowy harmonogram działań i spotkań związanych z opracowywaniem budżetu obywatelskiego, dokładna instrukcja dotycząca tego jak przygotować wniosek, który chcemy poddać pod głosowanie oraz jak i gdzie go złożyć. Najświeższe informacje związane z pracami nad budżetem obywatelskim będą też publikowane w serwisie społecznym Facebook, na profilu: „Budżet obywatelski miasta Krakowa" (www.facebook.com/budzet.krakow).

Warto dodać, że tegoroczna akcja informacyjno-promocyjna zachęcająca do rozliczania się z podatku PIT na terenie Krakowa będzie już trzecim tego typu przedsięwzięciem realizowanym przez miasto – w 2012 r. kampania była prowadzona pod hasłem „Kraków – tu płacę podatki", a motywem przewodnim akcji w 2013 r. było hasło: „Ulokuj swój podatek w Krakowie".

Koncepcję graficzną tegorocznej kampanii opracowała agencja kreatywna ADHEADS sp. z o.o., a za jej realizację odpowiada MYLED sp. z o.o.

plakat

Pokaż metkę
Autor: KINGA SADOWSKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także