Komunikat archiwalny

Program wyrównywania różnic między regionami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił listę powiatów i gmin, które mogą przystąpić do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami w 2017 roku".

Program wyrównywania różnic między regionami
Fot. Kraków Bez Barier

Podobnie jak w roku 2016 Gmina Miejska Kraków może ubiegać się o dofinansowania do projektów w czterech obszarach:

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszar D – likwidacja barier transportowych;

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie

Wnioski będą przyjmowane do 28 lutego 2017 r. w siedzibie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych - ul. Stachowicza 18 p. 6 w Krakowie.

Osobą prowadzącą zadanie jest p. Beata Schechtel-Mączka pracownik Referatu ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych - tel. 12 616 5146, mail: Beata.Schechtel-Maczka@um.krakow.pl 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: Bez barier
Zobacz także