Informacja dla osób niepełnosprawnych dot. parkowania w strefach

Informacja dla osób niepełnosprawnych dot. parkowania w strefach
Fot. Kraków Bez Barier

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–20.00

Od 1 czerwca 2014 roku bieżącą działalnością Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie zajmuje się spółka "Miejska Infrastruktura". 

Ważne: od 30 marca 2015 roku Biuro Strefy Płatnego Parkowania zostaje przeniesione do nowej lokalizacji mieszczącej się przy ul. W. Reymonta 20 wejście od ul. H. Reymana (Park Jordana).

Od 30 marca 2015 roku zmianie uległy również numery telefonów kontaktowych do Biura Strefy Płatnego Parkowania.

12 341-85-62

12 341-85-63

12 341-85-64

12 341-85-65

Wymagane dokumenty dla poszczególnych rodzajów abonamentów:

ABONAMENT MIESZKAŃCA STREFY:

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + ewentualnie: umowa leasingu, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie lub inna umowa cywilno - prawna.

W przypadku wyżej wymienionych umów należy okazać je w oryginale i posiadać kserokopię celem załączenia jej do wniosku.

Wniosek o wydanie abonamentu mieszkańca (pdf).

ABONAMENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + ewentualnie zaświadczenie o zameldowaniu na terenie województwa małopolskiego + ewentualnie: umowa leasingu, umowa kredytowa lub inna umowa cywilno-prawna; orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o przyczynie z kodu 05-R lub 10-N lub o przyczynie z kodu 07-S* lub 11-I*.

*przy przyczynie z kodu 07-S lub 11-I osoba niepełnosprawna winna spełniać przesłanki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (karta parkingowa).

 

Więcej informacji na stonie:http://mi.krakow.pl/strefa-platnego-parkowania/wymagane-dokumenty.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: Bez barier