Dokument archiwalny

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego
Fot. Magiczny Kraków

 

 

 

 

 

 

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami 16 lutego - 31 marca

SPOTKANIA W DZIELNICACH

SPOTKANIA OGÓLNOMIEJSKIE

Składanie formularzy z propozycją projektów marzec

JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT ZADANIA
O CHARAKTERZE LOKALNYM?

JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT ZADANIA
O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM?

Ocena formalno-prawna propozycji projektów do 31 maja  
Ogłoszenie wykazu punktów głosowania 5 czerwca  
Ogłoszenie listy projektów, które będą
poddane głosowaniu
do 12 czerwca  
Głosowanie 20-28 czerwca  
Zatwierdzenie listy projektów do realizacji  do 31 lipca  

 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Wydział Spraw Społecznych