Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 24,13 µg/m3 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-27 21:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-27 21:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-27 21:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-27 21:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-25 12:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-27 21:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-27 21:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-27 21:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA