Zielone dachy w Krakowie?

Podjazd dla niepełnosprawnych przy Małopolskim Dworcu Autobusowym, wycinka drzew przy ul. Józefa Chełmońskiego, brak możliwości zakupu biletu okresowego na tramwajowe i autobusowe linie zastępcze, tworzenie zielonych dachów na budynkach użyteczności publicznej  - to tylko niektóre z interpelacji złożonych przez radnych. Interpelują radni: Łukasz Maślona, Aleksander Miszalski, Artur Buszek, Łukasz Gibała oraz Tomasz Daros.

Zielone dachy w Krakowie?
Fot. tookapic.com

Łukasz Maślona złożył kolejną interpelację w sprawie skarg mieszkańców ul. Starowiślnej. Radny prosi m.in. o szczegółowe informacje w sprawie przeprowadzonej 7-dniowej wzmożonej kontroli rejonu ul. Starowiślnej. W imieniu mieszkańców zwraca się także o szlifowanie szyn wzdłuż ul. Starowiślnej i na skrzyżowaniu z ul. Józefa Dietla, by ograniczyć hałas przejeżdżających tamtędy tramwajów. W interpelacji mowa jest również o zwiększeniu zieleni wzdłuż całej ul. Starowiślnej oraz ograniczeniu uciążliwości tzw. przystanków turystycznych.

W kolejnej interpelacji radny Maślona prosi o kontrolę posiadanej przez Urząd Miasta Krakowa dokumentacji dotyczącej prac prowadzonych na działkach nr 1506/16, 1506/22, 1510/10 obr. 33 Krowodrza, przy ul. Józefa Chełmońskiego w Krakowie. Mieszkańcy tego rejonu zaniepokojeni są usuwaniem drzew na wymienionych wyżej działkach. Pomimo interwencji Straży Miejskiej wycinka jest dalej prowadzona. Radny prosi o informację, czy wydana została zgoda na usunięcie drzew. Dodatkowo mieszkańcy podnoszą, że nie byli powiadomieni o toczących się dla tych działek postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę. Radny prosi o informacje, czy dla wymienionych działek zostały w ostatnim czasie wydane decyzje administracyjne.

Radny Aleksander Miszalski pyta Prezydenta o działanie zespołu zadaniowego ds. rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie os. Podwawelskiego, ul. Ceglarskiej i ul. Św. Jacka powołanego zarządzeniem z 9 marca 2007 r. Radny prosi o informację, czy zespół dalej funkcjonuje, jakie działania podjął oraz jakie zmiany w komunikacji zostały wdrożone w związku z jego działaniem.

Radny Miszalski wnioskuje o przyspieszenie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Balickiej, ul. Zakliki z Mydlnik oraz Stefana Myczkowskiego. Dopytuje także o sposób przeprowadzania nowych inwestycji na Zabłociu. Chodzi o zniszczenie ulicy Ślusarskiej. Radny pyta, czy zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do deweloperów. Interesuje go także, czy podczas uzgodnień między urzędem a inwestorem sprawdzana jest nawierzchnia chodników w okolicy, by całe ciągi ulic i chodników wyglądy tak samo. Obecnie na Zabłociu prawie każda inwestycja pod tym względem wygląda inaczej. Radny podaje przykład ul. Ślusarskiej oraz ul. Zabłocie i Tadeusza Romanowicza.

Kolejna sprawa poruszana przez radnego Aleksandra Miszalskiego dotyczy zamontowania podjazdu na schodach przy wejściu do Małopolskiego Dworca Autobusowego od ul. Bosackiej. Obecnie osoby niepełnosprawne muszą udać się kilkadziesiąt metrów dalej, by móc wjechać na dworzec.

Radny Miszalski wnioskuje także do Prezydenta o przeprowadzenie badań powietrza w rejonach Krakowa w pobliżu byłej huty aluminium w Skawinie, w celu sprawdzenia, czy występują tam trujące substancje. Jest to reakcja radnego na doniesienia dotyczące informacji publikowanych przez Urząd Miasta i Gminy Skawina w sprawie odczytów stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza, zlokalizowanej na terenie byłej Huty Aluminium. Zgodnie z odczytami, w godzinach wieczornych i nocnych zauważono wysoką zawartość lotnych związków organicznych (LZO), przekraczającą możliwości stacji monitoringowej, tj. 30000 [ppb].

Radny Miszalski wnioskuje do Prezydenta, by w Dniu Solidarności i Wolności (31 sierpnia) udekorować flagami polskimi i miejskimi tramwaje i autobusy. Flagi biało-niebieskie obok państwowych, powinny także – według radnego - pojawić się na budynkach jednostek samorządowych.

W kolejnej interpelacji Aleksander Miszalski prosi o informacje, kiedy MPK zamierza wyposażyć wszystkie wagony i autobusy w aparaturę namierzającą położenie oraz kiedy na mapach widoczne będą pojazdy drugiego przewoźnika, firmy Mobilis. Radny podkreśla, że dla mieszkańców możliwość zlokalizowania tramwaju, czy autobusu ma duże znaczenie, szczególnie w przypadku linii, które rzadko kursują.

Radny Miszalski złożył także interpelację w sprawie likwidowanych połączeń tramwajowych oraz złego stanu torowisk w Nowej Hucie. Radny dopytuje, jaką kwotę należałoby przeznaczyć na remont kapitalny trasy do Walcowni i czy Prezydent zamierza taką pozycję zabezpieczyć w budżecie miasta na 2020 r.

Radny Tomasz Daros, na wniosek mieszkańców, złożył interpelację w sprawie remontu ul. Krakowskiej wraz z węzłem Stradom. Radny prosi o nadzór nad zabezpieczeniem placu budowy (zły stan techniczny ogrodzeń) oraz  przyspieszenie remontu. Radny prosi także Prezydenta, by udzielić odpowiedzi na pytania mieszkańców dotyczące remontu ul. Krakowskiej, zadane za pośrednictwem radnego, w interpelacji.

Radny Artur Buszek złożył trzy interpelacje. Pierwsza z nich dotyczy braku możliwości zakupu biletu okresowego na zastępcze linie tramwajowe i autobusowe. Radny prosi, by wprowadzić bilet okresowy na linie zastępcze w przypadku, gdy linia taka funkcjonuje dłużej niż miesiąc. Druga z interpelacji radnego dotyczy wynagrodzeń pracowników krakowskich żłobków samorządowych. Z rozmów z pracownikami żłobków wynika, że pensja opiekuna wynosi obecnie 2550 zł brutto. – Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie na opiekę nad najmłodszymi dziećmi, nie można zapominać o odpowiednim wynagrodzeniu dla osób pracujących w tych placówkach – pisze Artur Buszek. Dlatego też prosi o informacje: czy są przewidziane podwyżki wynagrodzeń dla opiekunów oraz pozostałego personelu w żłobkach samorządowych. Jeśli tak, radny prosi o podanie kwot podwyżek. Ostatnia z interpelacji radnego Buszka dotyczy Systemu Informacji Pasażerskiej. Radny pyta m.in., czy na tablicach będą wyświetlane informacje dotyczące tramwajów zjeżdżających do zajezdni oraz czy komunikaty o utrudnieniach z tablic SIP zostaną udostępnione w Internecie?

Również trzy interpelacje złożył radny Łukasz Gibała. W pierwszej z nich porusza temat zielonych dachów na budynkach użyteczności publicznej. Jak pisze radny Gibała, czołowy przedstawiciel modernizmu, architekt Le Corbusier uważał, że wyznacznikiem nowoczesnej zabudowy jest m.in. pokrycie dachu zielenią. Lokalizowanie roślinności na dachach budynków użyteczności publicznej wiąże się nie tylko z podniesieniem estetyki przestrzeni publicznej. Zielone dachy są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, mniej podatne na działanie wiatru, bezpieczniejsze pod względem pożarowym, tłumią hałas oraz zmniejszają nakłady energii wydawane na ogrzewanie i chłodzenie budynku. Radny pyta, czy planowane jest tworzenie takich dachów na budynkach w Krakowie, kiedy to nastąpi i w jakim zakresie.

W drugiej z interpelacji radny porusza kwestię adaptacji strychów w celu przeznaczenia ich na mieszkania komunalne. Radny pisze, że w pierwszym kwartale 2019 roku ponad 2600 rodzin czekało na otrzymanie lokalu socjalnego. Programy adaptacji na cele mieszkaniowe poddaszy będących własnością gminy prowadzono z powodzeniem w kilku miastach. Na przykład w 2016 r. w Słupsku do adaptacji przeznaczono ok. 100 strychów w miejskich budynków. Dlatego też radny pyta, czy planowane jest zwiększenie gminnego zasobu lokali poprzez adaptację strychów.

- Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Unię Europejską – średni dystans podróży na terenie miast nie przekracza kilku kilometrów, a połowa z tych, do których używa się samochodu dotyczy zasięgu 5-14 km. Przy takich odległościach, w połączeniu z zatorami w ruchu oraz remontami rower z powodzeniem zastępuje jazdę samochodem. Po krakowskich ulicach jeździ coraz więcej rowerów – pisze Łukasz Gibała. Sugeruje też, by zastanowić się nad wprowadzeniem w Krakowie systemu znakowania rowerów, który minimalizuje ryzyko ich kradzieży.

Pokaż metkę
Autor: MK, MB
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA