MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY
Fot. www.krakow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.etiudaandanima.com

 

I edycja festiwalu 1994 rok
Festiwal organizowany początkowo pod nazwą "Etiuda", od 2005 r. funkcjonuje jako "Etiuda&Anima", jest imprezą poświęconą twórczości studentów szkół filmowych i artystycznych Europy i świata. Co roku etiudy i filmy dyplomowe rywalizują o indywidualne nagrody: Złote, Srebrne i Brązowe Dinozaury. Oprócz rywalizacji o nagrody indywidualne, od kilku lat uczelnie europejskie walczą na festiwalu o nagrodę Specjalnego Złotego Dinozaura - wręczaną najlepszej szkole filmowej Starego Kontynentu. Obok nagród przyznawanych studentom i szkołom, w dniu inauguracji imprezy, wręczana jest też nagroda Specjalnego Złotego Dinozaura dla wybitnego pedagoga, z powodzeniem łączącego własną twórczość artystyczną z pracą profesora uczelni artystycznej. Festiwal stawia sobie za cel popularyzację twórczości studentów kształcących się w artystycznych zawodach filmowych. Etiudy studenckie, często niedoceniane przez organizatorów festiwali filmów profesjonalnych. Konkurs obejmuje filmy studenckie, zrealizowane w ramach procesu dydaktycznego w szkołach filmowych i artystycznych Europy i Świata. Konkurs animacji obejmuje filmy animowane, zrealizowane zarówno wszelkimi tradycyjnymi technikami animacji, jak i techniką komputerową. Następny konkurs światowej animacji, w którym o statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Jabberwocky rywalizować będą z mistrzami ich studenci, z profesjonalistami artyści niezależni, a z twórcami animacji klasycznej realizatorzy animacji komputerowej odbędzie się w listopadzie 2007 r. Od początku istnienia festiwalu organizatorzy stawiają sobie również za cel popularyzację twórczości w dziedzinie filmu dokumentalnego, animowanego i innych krótkich form filmowych. Projekcje filmowe, spotkania twórców z publicznością, dyskusje, wystawy, warsztaty wypełniają program z roku na rok rozrastającej się liczby imprez towarzyszących.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Redaktor Techniczny
Podmiot publikujący: