Historyczne widoki i plany Krakowa - Widok 3

WIDOK KRAKOWA OD PÓŁNOCNEGO ZACHODU - II POŁ. XVII W.

Historyczne widoki i plany Krakowa

Miedzioryt niesygnowany, naśladownictwo dzieła Mattheusa Meriana - największej panoramy Krakowa z 1619 r. Nad widokiem tytułowy napis (w tł.)"KRAKÓW NAJŚWIETNIEJSZE Z MIAST POLSKI", pod nim kolejno herby: Kleparza, Krakowa, Sforzów, Polski, Litwy i Kazimierza. W stosunku do panoram z lat 1603-05 oraz 1619 na pierwszym planie zniknął paradny orszak królewski, widać tu gaj z licznymi zabudowaniami, ukrytymi w jego gąszczu. Drogą z Łobzowa na Półwsie Zwierzynieckie wędrują pojedynczy konni i piesi. Spiętrzone zostały budowle Krakowa - tylne stoją wyżej, ale są słabiej zaznaczone, co dobrze świadczy o wyczuciu perspektywy przez artystę. Pod widokiem w trzech szpaltach zamieszczono wiersze pochwalne na cześć Krakowa. Pod wierszami w języku łacińskim i niderlandzkim podpisany A. Montanus, pod wierszem w języku francuskim I. Bara. Za wierszami szpalty z objaśnieniami do obiektów oznaczonych na widoku numerami. Podany wydawca: Rombout van den Hoeye.

Kopia z reprodukcji ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie.

Powrót

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Redaktor Techniczny - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: