Historyczne widoki i plany Krakowa - Plany z XIX wieku

PLAN KRAKOWA Z ATLASU KUMMERER - KUMMERSBERGA - 1855 r.

Historyczne widoki i plany Krakowa - Plany z XIX wieku

Plan stanowiący fragment atlasu Galicji Kummerer-Kummersberga "Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem grossherzogthume Krakau..." obejmuje miasto w obrębie Plant, Stradom, Kazimierz, Smoleńsk, Kawiory, Czarną Wieś, Nową Wieś, Piaski, Kleparz i Wesołą. Dodatkowo w narożniku plan okolic Zawichostu. Na planie dorysowano odręcznie czerwonymi liniami podział Krakowa na dzielnice ("oddziały miasta"), który wprowadzono nieco później, od 1 stycznia 1859 r. Wyznaczono wtedy osiem dzielnic: (I) Miasto, czyli Kraków historyczny w obrębie Plant, (II) Zamek, (III) Nowy Świat, (IV) Piasek, (V) Kleparz, (VI) Wesoła, (VII) Stradom, (VIII) Kazimierz. Dla każdej z tych dzielnic wprowadzono odrębny kolor, uwidoczniony na tabliczkach z numerami domów. W roku sporządzenia planu po raz pierwszy pojawiły się na ulicach miasta jednokonne dorożki do wynajęcia, zwane wówczas fiakrami - początek uregulowanego, miejskiego transportu publicznego.

Reprodukcja ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie.

Powrót

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Redaktor Techniczny - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: