Historyczne widoki i plany Krakowa - Plany z XX wieku i współczesne

PLAN MIASTA KRAKOWA - 1957 r.

Historyczne widoki i plany Krakowa - Plany z XX wieku i współczesne

Kolejna, zasadnicza zmiana oblicza Krakowa. W 1949 r. zapadła decyzja o budowie na wschód od Krakowa, na terenach rolniczych, kombinatu i miasta Nowa Huta. I kolejny raz Kraków wchłania nowe miasto, tak jak wcześniej stało się to z Kazimierzem, Kleparzem i austriackim Podgórzem. W roku 1951 nastąpiło włączenie do granic miasta 14 wsi, o powierzchni 65 km2, i formalne ustanowienie Nowej Huty, jako jednej z 6 dzielnic administracyjnych. Budowa kombinatu metalurgicznego (obecnie Huta im. T. Sendzimira) i skupionej wokół niego dzielnicy mieszkalnej przeorientowało historyczny kierunek rozwoju Krakowa z osi północ-południe na kierunek wschód - zachód. Na planie widoczny autonomiczny układ urbanistyczny Nowej Huty w kształcie trójkąta równoramiennego oraz rozległy teren kombinatu - wszystko zwarte i hierarchiczne, z ambicjami rozmachu. Nowe miasto, zbudowane w oparciu o koncepcję nawiązującą do wielkich kompozycji urbanistyczno - architektonicznych epoki baroku, stało się klasycznym już świadectwem swojej epoki. Wśród licznych konsekwencji powstania Nowej Huty jest i rozwój węzła kolejowego (powstała linia obwodowa Podłęże - Batowice), i budowa stopni wodnych na Dąbiu i w Przewozie wraz z nowym portem rzecznym. Lotnisko w Czyżynach, położone zbyt blisko kombinatu, z czasem zniknie z tego obszaru.

Reprodukcja ze zbiorów prywatnych.

Powrót

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Redaktor Techniczny - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: