Ekspert ds. PEM

W działaniach Miasta Krakowa w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi zaplanowano na rok 2016 zaangażowanie eksperta ds. PEM. Osoba ta ma być wsparciem merytorycznym dla Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz być do dyspozycji mieszkańców.

Spotkania mieszkańców z ekspertem ds. PEM i innymi zaproszonymi gośćmi znającymi temat oraz prelekcje odbywały się w Miejskim Centrum Dialogu. Spotkania przy ul. Brackiej 10 były w wyznaczone środy miedzy godz. 16.00 a 18.00. (7, 14, 28 września, 5, 19, 26 października, 9, 16, 23 listopada, 1 i 7 grudnia 2016 r.).

Pytania mieszkańców w sprawie pól elektromagnetycznych nadal można kierować na adres: ws.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie 12 616 88 92.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska