Relikty Kościoła św. Michała, kościoła św. Jerzego, Domu Borka

Relikty Kościoła św. Michała, kościoła św. Jerzego, Domu Borka
Fot. www.krakow.pl

Kościół św. Michała powstał w XII w. jako kolegiata zależna od biskupstwa we Włocławku. Znaleziono relikty nawy budowli, w centralnej części Wawelu, obok późniejszej gotyckiej świątyni pod tym samym wezwaniem (1355 r.), fundacji Kazimierza Wielkiego.


Gotycki kościół św. Jerzego, jak podaje Jan Długosz, rozpoczęto budować w 1346 r. Na prośbę króla Kazimierza, ustanowiono przy nim kolegiatę. Badania nie potwierdziły romańskiej fazy istnienia tego kościoła, chociaż Długosz pisze o drewnianym kościele z czasów Bolesława Chrobrego. Oba kościoły wyburzyli Austriacy na początku XIX w.

Dom kanonika Stanisława Borka powstał w 2 połowie XVI w., na gruncie ofiarowanym mu w 1551 r. przez królową Bonę. Był to dwupiętrowy renesansowy budynek z attyką, przekazany później wikariuszom katedralnym. Dom wyburzyli Austriacy w 1848 r. W miejscu wyburzanych obiektów w tej części wzgórza powstał plac ćwiczeń wojskowych.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Nowak