Frankfurt nad Menem

Informacje ogólne:
Niemcy
Hesja
Liczba mieszkańców: 747 848
Adres Urzędu Miasta:
Römerberg 23
D-60311 Frankfurt am Main
Niemcy Pokaż na mapie

e-mail: stp-info@stadt-frankfurt.de

Oficjalna strona miasta:
Burmistrz:
Peter Feldmann
Porozumienie z Krakowem:
Umowa o partnerstwie z dnia 6 grudnia 1991 r. Protokół o współpracy na lata 1997 - 2001 z 9 lipca 1997 r. Porozumienie o współpracy w zakresie spraw społecznych i pomocy socjalnej z dnia 19 kwietnia 2001 r. Porozumienie między Miastem Frankfurtem nad Menem i Miastem Krakowem o współpracy w dziedzinie sportu z dnia 31 października 2004 r. Porozumienie pomiędzy Stołecznym Królewskim Miastem Krakowem i Miastem Frankfurt nad Menem o współpracy w dziedzinie pomocy społecznej podpisane 8 listopada 2006 r.

Największe miasto w kraju związkowym Hesja i piąte co do wielkości miasto Niemiec jest centrum kilkumilionowego obszaru metropolitalnego u ujścia Menu do Renu. Frankfurt może się pochwalić wielowiekową tradycją naukowo-kulturalną, jak również ciekawą historią. Było to miejsce wyboru i koronacji władców Niemiec. To właśnie we Frankfurcie w 1848 r. pierwszy demokratyczny parlament o charakterze ogólnoniemieckim pracował nad zjednoczeniem Niemiec, tworząc podwaliny pod Konstytucję Republiki Weimarskiej z 1919 r. Dzisiejszy Frankfurt jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym (działa tu m. in. Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego, pierwszy niemiecki uniwersytet założony w 1914 r. nie przez władzę, lecz obywateli miasta; swoją siedzibę ma we Frankfurcie także Biblioteka Niemiecka), strategicznym węzłem komunikacyjnym na skalę Europy i świata (wielki międzynarodowy port lotniczy), ważnym ośrodkiem targów międzynarodowych oraz jedną z najważniejszych metropolii finansowych świata. Swoją siedzibę ma w mieście ponad 200 banków, w tym najważniejsze banki niemieckie i światowe (m. in. Europejski Bank Centralny), różne instytucje finansowe oraz słynna giełda.

 

HISTORIA WSPÓŁPRACY

 

Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie