Frankfurt nad Menem

Historia współpracy:

Kraków jest związany z Frankfurtem nad Menem na mocy następujących dokumentów: umowa o partnerstwie z dnia 6 grudnia 1991 r., protokół o współpracy na lata 1997-2001 z 9 lipca 1997 r., porozumienie o współpracy w zakresie spraw społecznych i pomocy socjalnej z dnia 19 kwietnia 2001 r., porozumienie między Miastem Frankfurtem nad Menem i Miastem Krakowem o współpracy w dziedzinie sportu z dnia 31 października 2004 r. Kolejne porozumienia pomiędzy Stołecznym Królewskim Miastem Krakowem i Miastem Frankfurtem nad Menem o współpracy w dziedzinie pomocy społecznej zostały podpisane 8 listopada 2006 r. i 3 czerwca 2011 r. Główne obszary współpracy pomiędzy miastami, to kultura, edukacja, sport, pomoc społeczna, zarządzanie, wizyty mieszkańców,  współpraca straży pożarnych, współpraca z Kołem Przyjaciół Frankfurt - Kraków oraz realizowany do 2008 r. program praktyk zawodowych KAFKA. Frankfurt jest jednym z najaktywniejszych i najsolidniejszych miast partnerskich Krakowa. Wyrazem uznania dla dotychczasowej współpracy była nagroda przyznana Frankfurtowi przez Ambasadora RP w Niemczech we wrześniu 2000 r. za najlepsze partnerstwo polsko-niemieckie w roku 2000.

 

Edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych 

 

• Kilka szkół z obu miast prowadziło i częściowo nadal prowadzi regularną współpracę, w ramach której odbywają się wzajemne wizyty grup uczniowskich i pedagogów. W ubiegłych latach były to np. I LO w Krakowie i Karl-Schurz-Schule we Frankfurcie, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie i Käthe-Kollwitz-Schule w Offenbach k. Frankfurtu, XIV LO w Krakowie i Elisabethen-Schule we Frankfurcie, XXVIII LO w Krakowie i Liebig-Schule we Frankfurcie, a po roku 2010 współpracę kontynuują przede wszystkim Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie i Philipp-Holzmann-Schule we Frankfurcie oraz Zespół Szkół Łączności nr 1 w Krakowie i Werner-von-Siemens-Schule we Frankfurcie. 

 

• Współpraca I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie i Karl-Schurz-Schule we Frankfurcie nad Menem dotyczyła m. in. współpracy chóru liceum krakowskiego i zespołów muzycznych szkoły we Frankfurcie. W 1988 r. Chór Karl-Schurz-Schule brał udział w obchodach jubileuszu 400-lecia „Nowodworka”, najstarszej szkoły średniej w Krakowie. W 1994 r. 120-osobowy Chór I Liceum Ogólnokształcącego wystąpił na koncercie w ramach obchodów 1200-lecia Frankfurtu nad Menem w „Alte Oper”, jednej z najważniejszych sal koncertowych Europy. Również w sali „Alte Oper” chór krakowski wystąpił w 2001 r. podczas obchodów 100-lecia Karl-Schurz Schule. W 2005 r. Chór I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego na zaproszenie Koła Przyjaciół Kraków - Frankfurt wykonał we Frankfurcie tradycyjne pieśni bożonarodzeniowe. Doszło wtedy do odnowienia współpracy muzycznej obu szkół. Na temat koncertów chórów w obu miastach w latach 2005 – 2008 czytaj więcej w dziale „Inne / Koło Przyjaciół Frankfurt - Kraków”.

 

• Szczególnie intensywnie prowadzona jest datująca się od 1994 r. wymiana między Zespołem Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie i szkołą budowlaną Philipp-Holzmann-Schule we Frankfurcie. Obejmuje ona również wzajemne praktyki zawodowe uczniów. Młodzież i pedagodzy z Frankfurtu wielokrotnie gościli w Urzędzie Miasta Krakowa. Philipp-Holzmann-Schule w lipcu 2009 r. otrzymała Pokojową Nagrodę Miasta Frankfurtu nad Menem m. in. za owocną, wieloletnią współpracę z krakowskim partnerem. 11 października 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie uczniów i pedagogów z Frankfurtu, przebywających na praktykach zawodowych w Krakowie, z władzami naszego miasta. Czytaj więcej... 10 października 2014 r. z delegacją obu współpracujących szkół spotkał się w Urzędzie Miasta Krakowa Tadeusz Matusz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. Podczas kolejnego pobytu gości z Frankfurtu w Krakowie 7 października 2015 r. Katarzyna Cięciak, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu, spotkała się z grupą uczniów i nauczycieli Philipp-Holzmann-Schule. Czytaj więcej...

 

• Zespół Szkół Łączności nr 1 im. Obrońców Poczty Gdańskiej przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie w 2009 r. nawiązał współpracę z Werner-von-Siemens-Schule z Frankfurtu - szkołą o pokrewnym profilu (łączność, informatyka, technika informatyczna). Z kolejną wizytą w Krakowie młodzi Niemcy z Frankfurtu przebywali od 3 do 10 maja 2015 r. i wraz z polskimi kolegami oraz nauczycielami spotkali się 4 maja w Urzędzie Miasta Krakowa  z Anną Korfel-Jasińską, dyrektorem Wydziału Edukacji. Czytaj więcej... Krakowscy uczniowie z Zespołu Szkół Łączności nr 1 odwiedzili Frankfurt w dniach 27 września – 3 października 2015 r. Ich wizyta zbiegła się z jubileuszem 50-lecia Werner-von-Siemens-Schule i 25-lecia ponownego zjednoczenia Niemiec. 

 

• Młodzież z Frankfurtu uczestniczyła w kolejnych edycjach Forum Młodzieży z Polski i Niemiec „Pamięć buduje przyszłość". W III Forum, które odbyło się w Łodzi i Krakowie we wrześniu 2009 r., wzięli udział uczniowie i pedagodzy z Elisabethenschule z Frankfurtu nad Menem. Uczestnikami IV Forum, które przebiegało w Łodzi i Krakowie we wrześniu 2011 r. pod hasłem „Tolerancja, akceptacja, fascynacja. Młodzi na tropie wielokulturowych społeczności Krakowa i Łodzi. Tacy różni, a tacy podobni...", byli młodzi ludzie i nauczyciele z frankfurckiej Freiherr-vom-Stein-Schule.

 

• Od 2012 r. datuje się współpraca Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie z Anne-Frank-Schule we Frankfurcie nad Menem. Współpraca w Krakowie dotyczy klasy z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego. W ramach wymiany grupa 14 uczniów z Frankfurtu przebywała od 1 do 7 października 2016 r. w Krakowie.

 

• 17 sierpnia 2012 r. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Anna Okońska-Walkowicz spotkała się z 17 „Ambasadorami Dzielnic" w wieku od 16 do 26 lat, opiekunami z Fundacji „Stowarzyszenie Politechniczne" i kierownikiem projektu Konradem Dorenkampem, również reprezentującym Fundację. Podczas spotkania młodzi goście przedstawili niektóre projekty, zrealizowane przez nich w poszczególnych dzielnicach Frankfurtu. Wyjazd do Krakowa był zwieńczeniem pracy młodych ludzi nad ich indywidualnymi projektami i formą nagrody, dzięki której poznali miasto partnerskie Frankfurtu. Czytaj więcej...

 

• Grupa 25 „Ambasadorów Dzielnic” z Frankfurtu po raz kolejny odwiedziła Urząd Miasta Krakowa 11 kwietnia 2014 r. „Ambasadorzy Dzielnic” powoływani są na okres 18 miesięcy. Każdy z nich na swoją działalność otrzymuje od Fundacji „Stowarzyszenie Politechniczne" stypendium w wysokości 3000 euro. Podczas spotkania w krakowskim magistracie Pełnomocnik Prezydenta Marzena Paszkot opowiedziała gościom z Frankfurtu m.in. o działalności Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa oraz konkursie „8 Wspaniałych", a Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Mateusz Płoskonka przybliżył projekt „Młody Kraków – Edukacja Obywatelska Młodzieży". W Krakowie „Ambasadorzy Dzielnic” spotkali się także z przedstawicielami  Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej oraz Fundacji „Ukryte Skrzydła" z Nowej Huty. Czytaj więcej...

 

• W dniach 5-7 czerwca 2014 r. w Międzynarodowej Konferencji „Autonomia uniwersytetów – autonomia miast?”, będącej jednym z kluczowych wydarzeń związanych z obchodami jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu im. Goethego we Frankfurcie nad Menem, uczestniczyła Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. Przedstawiła ona Kraków jako wielki ośrodek akademicki oraz formy współpracy władz miasta z krakowskim środowiskiem naukowym.

 

• 10 października 2014 r. Urząd Miasta Krakowa odwiedziła grupa młodzieży z Elisabethenschule we Frankfurcie nad Menem, z którą spotkał się Zastępca Prezydenta ds. Edukacji Tadeusz Matusz. Elisabethenschule to jedyne gimnazjum i liceum ogólnokształcące w Hesji, w którym język polski jest wykładany jako przedmiot maturalny. Szkoła od lat realizuje projekt integracyjny „Historia polsko-niemiecka a aktualna współpraca regionów". W ramach projektu uczniowie odwiedzają polskie miasta, w których przeprowadzają wywiady ze spotykanymi politykami. Pytania takie uczniowie zadali także Tadeuszowi Matuszowi. Na temat wywiadu czytaj więcej. Podczas pobytu ponad 40 uczniów w Krakowie, trwającym od 7 do 11 października 2014 r., Urząd Miasta Krakowa umożliwił im również zwiedzanie muzeum w dawnej Fabryce Schindlera oraz udostępnił Elisabethenschule upominki, przekazane następnie 8 listopada 2014 r. we Frankfurcie jako nagrody w uczniowskim konkursie na fotoreportaż „Kraków – Frankfurt – kątki i zakątki”.

 

• 27 kwietnia 2017 r. ponad 40 uczniów i pedagogów ze szkół średnich we Frankfurcie nad Menem i Osnabrück gościło w naszym mieście na zaproszenie krakowskiego I Liceum im. B. Nowodworskiego. Z grupą ponad 80 młodych ludzi i ich opiekunów spotkała się w Sali Obrad Rady Miasta Marzena Paszkot, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa do Spraw Rodziny. Czytaj więcej...

 

• 16 maja 2018 r. – wizyta 26 licealistów z Ziehenschule z Frankfurtu  oraz uczniów krakowskiego I. Liceum im. B. Nowodworskiego w UMK. Z grupą młodych ludzi i ich opiekunów spotkała się pani Barbara Mirek-Mikuła z Wydziału Edukacji. Trwająca od 14 do 18 maja 2018 r. wymiana uczniów związana jest  z pracą nad projektem „Zachować pamięć. Życie w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa podczas okupacji niemieckiej w latach II wojny światowej”. Czytaj więcej...

 

• 21 maja 2018 r. – uczniowie średniej szkoły technicznej Werner von Siemens-Schule z Frankfurtu nad Menem oraz uczniowie Zespołu Szkół Łączności w Krakowie odwiedzili krakowski magistrat. Placówki edukacyjne z Krakowa i Frankfurtu połączyła zarówno chęć wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, jak i zbliżenia młodych ludzi, którzy podczas wzajemnych wizyt w miastach partnerskich poznają historię, kulturę, zwyczaje i tradycje kolegów z sąsiedzkich krajów.


• 16 września 2019 r. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki Anna Korfel – Jasińska spotkała się z grupą uczniów i nauczycieli Philipp-Holzmann-Schule z Frankfurtu nad Menem oraz krakowskiego Zespołu Szkół Budowlanych nr 1. Szkoły te współpracują ze sobą od 1996 r. Młodzież z obu krajów tradycyjnie spotyka się w maju we Frankfurcie a we wrześniu w Krakowie.

 

• 30 września – 3 października 2019 r. odbyły się warsztaty szopkarskie dla uczniów szkół podstawowych z obydwu miast. Warsztaty poprowadził znany krakowski szopkarz pan Andrzej Malik. 20 uczniów w wieku 9-13 lat (z krakowskiej szkoły podstawowej nr 34 oraz Polskiej Szkoły w Eschborn) z twórczą pasją wybudowało wspólną szopkę krakowsko-frankfurcką. Szopka została przekazana w prezencie miastu Kraków i znajduje się obecnie w DPS w Nowej Hucie. Dodatkowo uczniowie z Frankfurtu uczestniczyli w zajęciach szycia czapki Krakuski w „Żywej Pracowni”. Wyjątkowo ozdobna krakowska czapka została przekazana Burmistrzowi Frankfurtu panu Uwe Beckerowi 13 stycznia 2020 r. w Ratuszu Römer.

 

Gospodarka

 

• W ramach współpracy Izb Przemysłowo-Handlowych obu miast 21 maja 2004 r. w Krakowie przebywała misja gospodarcza Miasta Frankfurtu, która zapoznała się z sytuacja gospodarczą regionu krakowskiego i możliwościami inwestowania w Krakowie i spotkała się z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim.

 

• Przedstawiciele Wyższej Szkoły Zawodowej we Frankfurcie i frankfurckiej Agencji Wspierania Gospodarki uczestniczyli w imprezie „bitspiration", zorganizowanej 12 i 13 czerwca 2014 r. na terenie dawnego hotelu „Forum” w Krakowie i adresowanej do początkujących przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów w branży informatycznej. Imprezę odwiedził 13 czerwca Członek Zarządu Miasta Frankfurtu nad Menem Jan Schneider. O jego wizycie w Krakowie czytaj więcej w dziale „Gospodarka komunalna i usługi publiczne”.

 

Gospodarka komunalna i usługi publiczne

 

• W latach dziewięćdziesiątych pomiędzy Krakowem i Frankfurtem rozwijana była współpraca w zakresie funkcjonowania samorządu miejskiego (kilkakrotne szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa we Frankfurcie, przekazywanie materiałów z Frankfurtu na temat funkcjonowania samorządu miejskiego - np. w zakresie organizacji i finansowania służby zdrowia, organizacji i finansowania sportu, ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych, struktury budżetu miasta).

 

• Konsultacje z Frankfurtem nad Menem na temat polityki miasta i uregulowań prawnych w zakresie lokalizowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych po przekazaniu zapytania Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Kazimierza Bujakowskiego (styczeń 2006 r.).

 

• Członek Zarządu Miasta Frankfurtu Jan Schneider podczas pobytu w Krakowie spotkał się 13 czerwca 2014 r. z Dyrektor Magistratu Martą Nowak oraz dyrektorami wydziałów krakowskiego magistratu zajmującymi się technikami informatycznymi w urzędzie miasta, e-samorządem i informatyką w komunikacji społecznej. Uzgodniono, że w ramach wymiany doświadczeń między urzędami obu miast w tym zakresie przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa w 2015 r. odwiedzą Frankfurt. Wizyta Jana Schneidera w Krakowie miała również związek z imprezą „bitspiration" adresowaną do  początkujących przedsiębiorców w branży informatycznej (uczestniczyli w niej również przedstawiciele Frankfurtu, czytaj na ten temat więcej w dziale „Gospodarka”).

 

• 15-17 marca 2015 r. we Frankfurcie przebywali  Piotr Bukowski, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru w krakowskim Magistracie i Grzegorz Żych, dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Krakowa. Wizyta poświęcona była wymianie doświadczeń w zakresie stosowania informatyki i e-administracji w pracy administracji samorządowej. We Frankfurcie oprócz spotkań w Wydziale Techniki Informatycznej i Łączności Urzędu Miasta Frankfurtu odbyło także spotkanie z Janem Schneiderem, Członkiem Zarządu Miasta Frankfurtu nad Menem. Po wizycie przekazane zostało zaproszenie do odbycia rewizyty przez delegację Urzędu Miasta Frankfurtu w Krakowie w 2016 r.

 

• Wizyta przedstawicieli Urzędu Miasta Frankfurtu w dniach 21-23 czerwca 2016 r. dotyczyła problematyki informatyki i zarządzania miastem.  W Krakowie przebywali Członek Zarządu Frankfurtu nad Menem Jan Schneider oraz Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Frankfurtu Sandra Rösner. Po wizycie przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa zaproszeni zostali do odwiedzenia Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Frankfurtu w styczniu 2017 r. Czytaj więcej...

 

• Od 22 do 24 stycznia 2017 r. przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Wydział Informatyki i Techniki Komunikacyjnej Urzędu Miasta Frankfurtu nad Menem. Wyjazd miał na celu zapoznanie gości z Krakowa ze sposobem funkcjonowania wspomnianego wydziału we Frankfurcie. Rozmowy koncentrowały się wokół nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W delegacji uczestniczyli Dyrektor Wydziału Informatyki Grzegorz Żych, Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Barbara Skrabacz-Matusik oraz dwoje specjalistów z Wydziału Informatyki, przy czym pobyt Małgorzaty Chlebdy z tego wydziału trwał od 22 do 27 stycznia i miał charakter stażu zawodowego. Na 2017 rok zaplanowana została rewizyta informatyków z Frankfurtu w krakowskim Wydziale Informatyki. Czytaj więcej...

 

Jubileusze i prezentacje

 

• W ślad za Dniami Kultury Frankfurtu w Krakowie, prezentacją Krakowa we Frankfurcie podczas Festiwalu Miast Partnerskich w 2000 r. oraz pierwszymi Dniami Krakowa we Frankfurcie nad Menem, które miały miejsce w 2001 r., od 24 do 30 września 2004 r. zorganizowane zostały II Dni Kultury Krakowa we Frankfurcie nad Menem. Czytaj więcej o tych prezentacjach...

 

• W roku jubileuszu 15-lecia partnerstwa obu miast od 31 marca do 7 kwietnia 2006 r. odbyły się Dni Kultury Frankfurtu nad Menem w Krakowie: „Frankfurt nad Wisłą". Czytaj więcej...

 

• W roku 2016 r. wspólne przedsięwzięcia obu miast stały pod znakiem obchodów 25-lecia ich partnerstwa. Zobacz wydarzenia w ramach jubileuszu.  

 

Kultura

 

• W Krakowie kilkakrotnie gościły zespoły chóralne z Frankfurtu nad Menem: International Choir Frankfurt w maju 2003 r., Polizeichor Frankfurt oraz Sing und Spielkreis w październiku 2003 r., Chór Młodzieżowy Eschersheim również w październiku 2003 r. 

 

• Gościem XXIX posiedzenia Komitetu Współpracy Międzyregionalnej Polski i Niemiec, poświęconego współpracy kulturalnej obu państw, które odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa 4 i 5 września 2006 r., była księżna Aleksandra von Hannover, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Frankfurtu nad Menem Informację o współpracy kulturalnej Krakowa z Norymbergą, Frankfurtem nad Menem i Lipskiem przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Henryk Bątkiewicz, natomiast Alexandra von Hannover podkreśliła znaczenie dla partnera niemieckiego współpracy Frankfurtu i Krakowa w sferze kultury.

 

• 3 czerwca 2007 r. we Frankfurcie w ramach festiwalu z okazji 50-lecia Unii Europejskiej wystąpił krakowski zespół „Max Klezmer Band". 

 

• W krakowskim festiwalu „Sacrum Profanum" we wrześniu 2008 r. wziął udział m. in. specjalizujący się w muzyce współczesnej zespół Ensemble Modern z Frankfurtu nad Menem.

 

• 28 września 2009 r. Związek Doskonalenia Zawodowego Landu Hesja z siedzibą we Frankfurcie nad Menem zorganizował w Krakowie seminarium „Kraków - europejska metropolia kultury".

 

• Zorganizowana z inicjatywy Urzędu Miasta Krakowa wystawa fotograficzna „Frankfurt w obiektywie Jacka Balcewicza" prezentowana była od 5 do 23 grudnia 2009 r. w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży (dawna Synagoga Poppera przy ul. Szerokiej).

 

• Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta Miasta, reprezentowała Kraków na konferencji „Kultura jako czynnik wpływający na lokowanie działalności gospodarczej", która odbyła się 18 maja 2011 r. we Frankfurcie nad Menem.

 

 • Artyści z Frankfurtu nad Menem (Martina Wolf i Hannes Seidl) uczestniczyli w projekcjach świetlnych i dźwiękowych na Wawelu 3 czerwca 2011 r. Z okazji 20-lecia partnerstwa Krakowa i Frankfurtu w Krakowie przebywała delegacja Frankfurtu pod przewodnictwem Nadburmistrz Petry Roth. Prezentem Frankfurtu na Święto Miasta Krakowa był wspólny koncert frankfurckich zespołów KICK LA LUNA & TEN ON TONS na Rynku Głównym w sobotę 4 czerwca. W Pawilonie Wyspiańskiego prezentowana była wystawa fotografii Götza Diergartena z Frankfurtu „Nowa Huta. Barwy i formy".

 

 • Z udziałem Krakowa 18 czerwca 2011 r. odbyło się tradycyjne Święto Ulicy Schweizer Strasse we Frankfurcie nad Menem, organizowane pod hasłem „Polska zaskakuje". Wystąpił na nim krakowski zespół „Max Klezmer Band" i prezentowana była wystawa zdjęć o Krakowie autorstwa Wiesława Majki.

 

 • Wystawę „Fotografie z podróży" Jacka Balcewicza, poświęconą Frankfurtowi nad Menem, Lipskowi i Norymberdze, można było oglądać od 19 września do 14 października 2011 r. w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy ul. Powiśle. Czytaj więcej...

 

 • Zorganizowany 6 października 2011 r. we Frankfurcie koncert orkiestry „Sinfonietta Cracovia" pod dyrekcja Krzysztofa Pendereckiego i wizyta Prezydenta Jacka Majchrowskiego były głównym akcentem frankfurckich obchodów 20-lecia partnerstwa Krakowa i Frankfurtu nad Menem. Prezydent Majchrowski, który wspólnie z Nadburmistrz Petrą Roth podsumował dorobek 20-letniej współpracy miast, wręczył odznakę Honoris Gratia Klausowi Sturmfelsowi, Konsulowi Honorowemu RP we Frankfurcie i długoletniemu Przewodniczącemu Koła Przyjaciół Frankfurt – Kraków.

 

 • Młodzieżowy zespół jazzowy „Jazz Leeks" z Frankfurtu nad Menem pod kierownictwem Erica Sonsa wystąpił w niedzielę 2 czerwca 2012 w Krakowie na Bulwarach Wiślanych podczas „Smoczego Pikniku Rodzinnego", odbywającego się w ramach XII Wielkiej Parady Smoków, organizowanej przez Teatr „Groteska". Zespół nawiązał też kontakt z Krakowską Akademią Jazzu i Muzyki Rozrywkowej oraz zagrał 3 czerwca w „King Lizard Club" w Krakowie.

 

 • Na międzynarodowym spotkaniu twórców graffiti w Krakowie w dniach 2–3 czerwca 2013 r., zorganizowanym w ramach Święta Miasta Krakowa, Frankfurt nad Menem reprezentował  Balázs Vesszösi. Podobnie jak inni zagraniczni uczestnicy spotkania wykonał on w Krakowie specjalną pracę graffiti na płótnie.

 

 • We wrześniu 2015 r. nastąpiło przekazanie do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa propozycji współpracy zgłoszonej przez Stowarzyszenie Artystyczne „Die Palette” z Frankfurtu.

 

 • 10 grudnia 2017 r. w Kościele Zakonu Niemieckiego (Deutschordenskirche) we Frankfurcie nad Menem spotkało się blisko tuzin rodzin, by podziwiać największą szopkę w Hesji i uczestniczyć w warsztatach budowy szopek krakowskich. Czytaj więcej...

 

• 18 marca 2018 r. odbył się koncert Krakowskiego Zespołu Kameralnego pod kierownictwem Łukasza Matei z udziałem znanej flecistki i inicjatorki tego wydarzenia pani Saskii Schneider. Koncert odbył się w Muzeum Historycznym Miasta Frankfurtu i zorganizowany został przez Stowarzyszenie „Blaue Blume”, utworzone w 2002 r. i mające na celu promowanie muzyki kameralnej we Frankfurcie oraz całym regionie Renu i Menu. W programie koncertu znalazły się utwory Antonio Vivaldiego oraz Georga Philippa Telemanna.

 

• W związku z pokazem mody „Made in Germany” (14 marca 2019 r.), zorganizowanym  w ramach Cracow Fashion Week w Międzynarodowym Centrum Kultury, Kraków w dniach 13-15 marca 2019 r. odwiedziła delegacja miasta Frankfurt: Albina Nazarenus-Vetter, członkini Zarządu Miasta Frankfurtu oraz Ingrid Cammerzell z Biura Współpracy Zagranicznej. W czasie wieczornego spotkania zaprezentowane zostały projekty polskiej i niemieckiej współczesnej mody. Projektantów zza Odry reprezentowali: Aline Celi, Rockmädchen, LUXAA i Alexandra Fuks. Wydarzenie zostało zorganizowane przez  Mystyle Events, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Konsulat Generalny Niemiec oraz miasta partnerskie Frankfurt nad Menem oraz Lipsk. Delegacja Frankfurtu odbyła również robocze spotkania z przedstawicielami UMK – Dyrektor Magistratu, Dyrektor Kancelarii Prezydenta oraz Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rodziny.
 

• 10 września 2019 r. – odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Rafaela Herlicha „DiverCity FFM”. Wystawa portretuje fascynującą tożsamość Frankfurtu – najbardziej międzynarodowego miasta w Niemczech, pokazując jak wielką wartością jest jago wielokulturowość. Wystawę można było oglądać w dniach 11-29.09.19 r. w MCK.

 

• 6 grudnia 2019 r.  - Chór Psalmodia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wystąpił w  katedrze cesarskiej św. Bartłomieja we Frankfurcie nad Menem w ramach cyklu koncertów „Frankfurter Domkonzerte”. Koncert w wyjątkowy sposób uhonorował długoletnie partnerstwo miast, których umowa o współpracy została zawarta właśnie 6 grudnia 1991r.  W zaprezentowanym we Frankfurcie programie chórzystów Psalmodii pod dyrekcją prof. Włodzimierza Siedlika znalazły się utwory m.in. Henryka Mikołaja Góreckiego, Davida Kusza, Romualda Twardowskiego oraz Stanisława Moniuszki. Urząd Miasta Krakowa reprezentowała Anna Frankiewicz, Dyrektor Kancelarii Prezydenta, natomiast Uniwersytet Papieski Jana Pawła II prorektor UPJPII, ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII oraz dr hab. Witold Zalewski, dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej WHiDK UPJPII.

 

Promocja

 

• We wrześniu 2007 r. redaktor Jacek Balcewicz z miesięcznika „Kraków" gościł we Frankfurcie nad Menem, gdzie przeprowadził szereg rozmów z różnymi osobistościami i zbierał materiały do monograficznego numeru pisma, w którym kilkadziesiąt stron poświęcono ważnym postaciom i instytucjom we Frankfurcie oraz kontaktom partnerskim Frankfurtu i Krakowa. Numer ten ukazał się na przełomie 2007 i 2008 roku.

 

• W Święcie Ulicy Stolarskiej, zorganizowanym 13 czerwca 2015 r. przez Konsulaty Generalne Francji, Niemiec i USA przy wsparciu Instytutu Francuskiego, Instytutu Goethego i Domu Norymberskiego w Krakowie, wziął udział kucharz z Frankfurtu nad Menem, który prezentował krakowianom znany frankfurcki „zielony sos”. Przywiózł on ze sobą książki kucharskie z Frankfurtu i materiały promocyjne, wśród których była przygotowana przez Frankfurt w języku polskim ulotka o partnerstwie obu miast. Czytaj więcej...

 

• 22 grudnia 2017 r. z inicjatywy Nadburmistrza Miasta Frankfurtu oraz Frankfurckiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej (VGF- Verkehrsgesellschaft Frankfurt) uroczyście oddano do użytku wagon metra honorujący partnerstwo Frankfurtu i Krakowa. Czytaj więcej...


• 11 września 2019 r. – odbyło się symboliczne przekazanie „ Otwartej biblioteczki” z Frankfurtu, która trafiła do Parku Zielony Jar na Wzgórzach Krzesławickich w związku z projektem promującym ideę parków kieszonkowych w Krakowie. Na terenie Frankfurtu nad Menem funkcjonuje 70 identycznych biblioteczek. Wyjątkowość biblioteczki polega na tym, że jest nieodpłatna, ogólnodostępna i czynna całą dobę. Mieszkańcy mogą pożyczać, zabierać i wzajemnie wymieniać się książkami umieszczając je w tej biblioteczce.  

 

Turystyka 

 

 • Urząd Miasta Krakowa uczestniczył w Targach Turystyki Biznesowej IMEX we Frankfurcie nad Menem w latach 2009 – 2011. Na Forum Polityków,  zorganizowanym 24 maja 2011 r. podczas targów IMEX 2011, Kraków był reprezentowany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Magdalenę Srokę.

 

• W maju 2014 r. na Międzynarodowych Targach Turystyki Biznesowej i Przemysłu Kongresowego IMEX we Frankfurcie nad Menem prezentowało się Centrum Kongresowe ICE w Krakowie, którego otwarcie zaplanowano na październik. Czytaj więcej...

 

Sport i rekreacja

 

• Od 2003 r. biegacze z Krakowa biorą udział w Maratonie we Frankfurcie, który organizowany jest co roku w ostatnia niedzielę października. Na mocy porozumienia miedzy urzędami obu miast zwolnieni są oni z opłaty startowej i mogą bezpłatnie nocować w hali sportowej. W 2003 w wyjeździe do Frankfurtu uczestniczyło 73 zawodników, w latach następnych od 45 do 65 osób startujących w Maratonie.

 

• W ramach rewanżu, na podobnych zasadach jak polscy sportowcy (zwolnienie z opłaty startowej, bezpłatny nocleg w hali gimnastycznej) 20 zawodników z Frankfurtu nad Menem uczestniczyło w Cracovia Maraton, który odbył się 8 maja 2004 r. Dwudziestoosobowej grupie niemieckich zawodników towarzyszyli przedstawiciele Urzędu Miasta Frankfurtu.

 

• 31 października 2004 r. przed startem kolejnego biegu maratońskiego we Frankfurcie podpisane zostało przez Krystynę Kollbek, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, oraz Karin Fehres, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Frankfurtu nad Menem, „Porozumienie między Miastem Frankfurtem nad Menem i Miastem Krakowem o współpracy w dziedzinie sportu".

 

• Drużyna piłkarska „Eintracht Frankfurt" zaprosiła drużynę młodzieżową „Wisły Kraków" do udziału w turnieju drużyn młodzieżowych miast partnerskich Frankfurtu w dniach 20-22 sierpnia 2004 r. W turnieju, w którym wzięło udział 5 drużyn, zespół z Krakowa zdobył pierwsze miejsce.

 

 • Od 5 do 10 maja 2005 r. w Krakowie przebywała delegacja Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego we Frankfurcie nad Menem, która nawiązała kontakt z krakowskim klubem sportowym KS „Bronowianka", uprawiającym tenis stołowy, oraz odbyła w Urzędzie Miasta Krakowa spotkanie z Zastępcą Prezydenta, Stanisławą Urbaniak  i Zarządem Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krakowie.

 

• 20 zawodnikom z Frankfurtu, uczestniczącym w kolejnej edycji Cracovia Maraton, która odbyła się 8 maja 2005 r., towarzyszyła oficjalna delegacja Miasta Frankfurtu (Burmistrz Frankfurtu, Joachim Vandreike oraz Karin Fehres, Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Frankfurtu).

 

• Młodzieżowa drużyna piłkarska KS „Wisła Kraków" po raz kolejny wzięła udział w turnieju miast partnerskich Frankfurtu nad Menem „Galeria Kaufhof Cup 2005"  w dniach 10 i 11 września 2005 r.

 

• W turnieju młodzieżowych drużyn piłkarskich z miast partnerskich Frankfurtu o puchar Galerii Kaufhof w dniach od 22 do 24 września 2006 r. uczestniczyła drużyna Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie.

 

• 12 młodych piłkarzy z Krakowa przebywało od 13 do 15 maja 2010 r. we Frankfurcie nad Menem na turnieju piłkarskim dla młodych zawodników, organizowanym przez klub sportowy „TSG 1888 Nieder-Erlenbach". Młodzi sportowcy z rocznika 1999 tworzą drużynę „Krakowska Akademia Piłkarska 21". Zawodnicy z Krakowa wywalczyli drugie miejsce w swojej grupie wiekowej. Z uczestnikami turnieju spotkała się Pani Petra Roth, Nadburmistrz Frankfurtu nad Menem. Zwiedzili oni także wielki stadion Commerzbank-Arena, na którym rozgrywane były Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 2006 r.

 

Pomoc społeczna i polityka senioralna

 

• W roku 2000 miasto Frankfurt zaproponowało Krakowowi nawiązanie stałej współpracy w zakresie pomocy społecznej. Do koordynacji współpracy upoważniony został Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Oba miasta wyraziły zamiar uczestniczenia w programie Unii Europejskiej w zakresie pomocy społecznej. W dniu 19 kwietnia 2001 r. podpisane zostało porozumienie między Krakowem i Frankfurtem o współpracy w zakresie pomocy społecznej i spraw socjalnych. Jego kontynuacja to kolejne pięcioletnie porozumienia o współpracy w dziedzinie pomocy społecznej, podpisane 8 listopada 2006 r. i 3 czerwca 2011 r. Czytaj więcej o wizytach realizowanych w ramach porozumienia.

 

• Dzięki zaangażowaniu Urzędu Miasta Krakowa i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nawiązana została współpraca pomiędzy skupiającym krakowskich seniorów Stowarzyszeniem „Akademia Pełni Życia" i jego odpowiednikiem we Frankfurcie nad Menem - organizacją Frankfurter Verband. W ramach partnerstwa, poczynając od sierpnia 2012 r., przez kolejne lata, realizowane były dwa projekty, adresowane do osób w podeszłym wielu: („Pamięć w podeszłym wieku: uczenie się – wspieranie – rozwijanie" oraz „Frankfurt i Kraków zapraszają seniorów"). Czytaj więcej...

 

• Udział przedstawiciela Wydziału Młodzieży i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Frankfurtu Janusza Hoppe w konferencji „W trosce o seniorów naszych miast”, zorganizowanej w Krakowie 8 i 9 listopada 2016 r. Czytaj więcej...

 

• 5 września 2017 r. Miejski Związek Stowarzyszeń we Frankfurcie (Stadtverband der Vereinsringe Frankfurt) w ramach kontaktów z miastami partnerskimi zorganizował wyjazd swoich przedstawicieli do Krakowa. Z gośćmi spotkał się dyrektor Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie Mateusz Płoskonka, który przedstawił historię, zasady działania i zadania biura MOWIS. Goście z Frankfurtu dowiedzieli się także o funkcjonującej w naszym mieście Krakowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, organu konsultacyjno-opiniodawczego Prezydenta Miasta Krakowa oraz Komisjach Dialogu Obywatelskiego. Czytaj więcej...
 

• W dniach od 11 do 15 września 2017 r. odbyła się w Krakowie wizyta 13 przedstawicieli miasta Frankfurt nad Menem w Krakowie pod przewodnictwem pani prof. dr Danieli Birkenfeld – Członkini Zarządu Miasta do Spraw Społecznych, Seniorów, Młodzieży i Kwestii Prawnych. W trakcie pobytu w Krakowie, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w spotkaniach, których tematyka dotyczyła funkcjonowania osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, rozwoju wsparcia - w tym wsparcia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Podczas tegorocznej wizyty został podpisany przez pana Andrzeja Kuliga – Z-cę Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta oraz panią Danielę Birkenfeld – Członkinię Zarządu Miasta do Spraw Społecznych, Seniorów, Młodzieży i Kwestii Prawnych aneks do umowy partnerskiej o współpracy ponadnarodowej w ramach działania 4.3 PO WER na rzecz realizacji projektu „Rodzicu, nie jesteś sam!”.

 

• 16 do 20 października 2017 r.: wizyta studyjna przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biura Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz przedstawicieli 5 krakowskich szpitali we Frankfurcie nad Menem w związku z realizacją projektu „Rodzicu, nie jesteś sam!”. Projekt wzorowany jest na rozwiązaniach wypracowanych  we Frankfurcie nad Menem i realizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe działające w obszarze wsparcia rodziny z małym dzieckiem od 0 do 3 roku życia. Celem projektu jest transfer, zaadaptowanie i wdrożenie dzięki współpracy ponadnarodowej  z partnerem niemieckim rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin do prawidłowego wypełniania roli opiekuńczo – wychowawczej po urodzeniu dziecka. W szczególności działania skierowane są do rodzin, którym urodziło się dziecko z niepełnosprawnością oraz rodzin przeżywających trudności w codziennym funkcjonowaniu wynikających z dysfunkcji społecznych i zawodowych.  Porównanie rozwiązań polskich, zwłaszcza krakowskich, z innowacyjnym systemem niemieckim służy wypracowaniu spójnego modelu wsparcia krakowskich rodzin z dziećmi. Opracowanie modelu wsparcia rodzin z małymi dziećmi ma stanowić kolejny etap realizacji projektu.

 

• 4 do 8 czerwca 2018 r.: wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, krakowskich Domów Pomocy Społecznej, a także przedstawicieli Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Wspólna Radość oraz Stowarzyszenia Siemacha we Frankfurcie w ramach prowadzonej przez oba miasta od 17 lat współpracy w dziedzinie pomocy społecznej. Celem wizyty krakowskiej delegacji było poznanie przedsięwzięć i projektów realizowanych we Frankfurcie nad Menem w ramach zapobiegania przemocy wśród osób starszych zarówno w środowisku domowym jak i instytucjonalnym. Podczas pobytu we Frankfurcie przedstawiciele Krakowa uczestniczyli w konferencji pt.: „Przemoc wśród osób starszych – przyczyny i prewencja w kontekście opieki nad seniorami w środowisku domowym i instytucjonalnym”, a także wizytowali ośrodki świadczące pomoc seniorom: „Julie-Roger Haus” oraz dom pomocy dla osób starszych prowadzony przez fundację Budge.


• 9 do 13 września 2019 r. odbyła się w Krakowie wizyta 17 przedstawicieli miasta Frankfurtu nad Menem pod przewodnictwem pani prof. dr Danieli Birkenfeld – Członkini Zarządu Miasta do Spraw Społecznych, Seniorów, Młodzieży i Kwestii Prawnych. W trakcie pobytu w Krakowie, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w spotkaniach, których tematyka dotyczyła pomocy i wsparcia dla osób bezdomnych w Krakowie. Dodatkowo część delegacji uczestniczyła w programie przygotowanym w związku z wdrażaniem w Gminie Miejskiej Kraków projektu „Rodzicu, nie jesteś sam!”.
 

Wizyty oficjalne

 

• Udział przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa w zjeździe miast partnerskich Frankfurtu nad Menem (7-11 maja 2003 r.).

 

• O wizycie Członkini Zarządu Miasta Frankfurtu Lilli Pölt w Krakowie w październiku 2003 r. czytaj więcej w dziale „Pomoc społeczna i zarządzanie kryzysowe”.

 

• Udział Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Kazimierza Bujakowskiego w konferencji zorganizowanej przez Urząd Miasta Frankfurtu z okazji rozszerzenia Unii Europejskiej (3 maja 2004 r.).

 

• O wizycie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Pawła Pytko i Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa we Frankfurcie we wrześniu 2004 r. z okazji Dni Krakowa we Frankfurcie Czytaj więcej...

 

• Na temat wizyty Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Stanisławy Urbaniak we Frankfurcie w listopadzie 2004 r. czytaj więcej w dziale „Pomoc społeczna i polityka senioralna”.

 

• Na temat wizyty Burmistrza Frankfurtu nad Menem Joachima Vandreike w Krakowie w maju 2005 r. czytaj więcej w dziale „Sport i rekreacja”. 

 

• O wizycie  delegacji miasta Frankfurtu z Członkiem Zarządu Miasta Hansem Bernhardem Nordhoffem na przełomie marca i kwietnia 2006 r. w Krakowie Czytaj więcej...  

 

• Wizyta we Frankfurcie delegacji Urzędu Miasta Krakowa oraz przedstawicieli Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Krakowie (30 kwietnia - 3 maja 2006 r.). Czytaj również na ten temat w dziale „Zarządzanie kryzysowe".

 

• O wizycie księżnej Aleksandry von Hannover, Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Frankfurtu nad Menem, we wrześniu 2006 r. w Krakowie czytaj więcej w dziale „Kultura”.

 

• Udział Petera Mensingera, społecznego Członka Zarządu Miasta Frankfurtu, wraz z małżonką w uroczystościach jubileuszowych z okazji 750-lecia lokacji Krakowa na prawie magdeburskim (2-6 czerwca 2007 r.).

 

• O wizytach Elżbiety Lęcznarowicz we Frankfurcie w lipcu 2007 r. i lutym 2008 r. czytaj więcej w dziale „Pomoc społeczna i polityka senioralna”.

 

• Wystąpienie Marty Pateny, Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Krakowa w ratuszu Römer podczas uroczystości z okazji inauguracji działalności Konsulatu Honorowego RP we Frankfurcie nad Menem oraz 16-lecia partnerstwa Frankfurtu i Krakowa, przekazanie medali 750-lecia lokacji Krakowa dla Nadburmistrz Petry Roth, Karlheinza Bührmanna, Przewodniczącego Rady Miasta Frankfurtu, i Klausa Sturmfelsa, Konsula Honorowego RP we Frankfurcie (16-17 listopada 2007 r.).

 

• Wizyta delegacji Biura Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Krakowa we Frankfurcie z okazji uroczystości zamknięcia wystawy szopek krakowskich, rozmowy na temat planów rozszerzenia współpracy partnerskiej (16-19 stycznia 2008 r.).

 

• Wizyta księżnej Aleksandry Księżnej von Hannover, Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Frankfurtu i Przewodniczącej Komisji Kultury i Czasu Wolnego, z okazji obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz koncertu orkiestry „World Orchestra for Peace" w Krakowie (31 sierpnia - 2 września 2009 r.).

 

• O wizytach Członkini Zarządu Miasta Frankfurtu w Krakowie we wrześniu 2009 r., czerwcu 2011 r. i wrześniu 2013 r. czytaj więcej w działach „Pomoc społeczna i polityka senioralna”.

 

• 11 czerwca 2010 r. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kazimierz Bujakowski wziął udział w sympozjum „Metropolie i konkurencja międzynarodowa", zorganizowanym we Frankfurcie  w ramach obchodów jubileuszu kontaktów Frankfurtu z jego miastami partnerskimi. W programie uroczystości znalazło się podpisanie przez uczestniczących w sympozjum Prezydentów i Wiceprezydentów miast partnerskich Frankfurtu „Deklaracji miast partnerskich w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju".

 

• O wizytach Zastępcy Prezydenta Magdaleny Sroki we Frankfurcie w maju 2011 r. czytaj więcej w dziale „Kultura” i „Turystyka”.

 

• Od 5 do 7 października 2011 r. trwała wizyta Prezydenta Jacka Majchrowskiego we Frankfurcie. z okazji jubileuszu 20-lecia partnerstwa obu miast. Prezydent spotkał się z Nadburmistrz Petrą Roth, z Bernadette Weyland, Przewodniczącą Rady Miasta Frankfurtu, i Jolantą Różą Kozłowską, Konsulem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii. Czytaj na ten temat również w dziale „Zarządzanie kryzysowe”.

 

• W związku z ustąpieniem Petry Roth z końcem czerwca 2012 r. z funkcji Nadburmistrza Frankfurtu nad Menem po 17 latach sprawowania przez nią tego urzędu Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przekazał do Frankfurtu krótką wypowiedź poświęconą zaangażowaniu Petry Roth na rzecz rozwijania partnerstwa Krakowa i Frankfurtu. Tekst ten został opublikowany w „Bild-Zeitung" 28 czerwca 2012 r. wraz z wypowiedziami prezydentów innych miast niemieckich i zagranicznych. Czytaj więcej...

 

• Petra Roth, była Nadburmistrz Frankfurtu nad Menem, otrzymała 20 listopada 2012 r. z rąk Jolanty Róży Kozłowskiej, Konsula Generalnego RP w Kolonii Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, przyznany jej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W uroczystości zorganizowanej w pomieszczeniach frankfurckiego Ratusza Römer, wziął m. in. udział Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, który jako wnioskodawca przyznania odznaczenia wygłosił laudację na cześć Petry Roth, oraz Peter Feldmann, Nadburmistrz Frankfurtu nad Menem, sprawujący swoją funkcję od lipca 2012 r. Czytaj więcej...

 

• Nadburmistrz Frankfurtu nad Menem Peter Feldmann wraz z towarzyszącą delegacją złożył w dniach 2-4 września 2013 r. wizytę w Krakowie. Spotkał się on z Prezydentem Jackiem Majchrowskim, Zastępcą Prezydenta Magdaleną Sroką oraz uczestniczył w spotkaniu „okrągłego stołu" rektorów i prorektorów szkół wyższych Frankfurtu nad Menem i Krakowa. Zorganizowane w Urzędzie Miasta Krakowa spotkanie służyło omówieniu dotychczasowej współpracy uczelni wyższych obu miast i możliwościom jej rozwinięcia w przyszłości. Czytaj więcej...

 

• O wizycie Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych Anny Okońskiej-Walkowicz we Frankfurcie w maju 2014 r. czytaj więcej w dziale „Pomoc społeczna i polityka senioralna”.

 

• Członek Zarządu Miasta Frankfurtu nad Menem ds. Reform Jan Schneider, uczestniczący w Krakowie w obchodach jubileuszu 25-lecia Koła Przyjaciół Frankfurt – Kraków uczestniczył w Jubileuszu 25-lecia Koła Frankfurt – Kraków w Filharmonii Krakowskiej 12 czerwca 2014 r. oraz spotkał się 13 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miasta Krakowa z Dyrektor Magistratu Martą Nowak i innymi przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa. Na temat tych spotkań czytaj więcej w dziale „Gospodarka komunalna i usługi publiczne”.

 

• Wizyta przedstawicieli Frankfurtu w Krakowie związana z jubileuszem 25-lecia traktatu polsko-niemieckiego, obchodzonym 17 czerwca 2016 r. w Sukiennicach. Uroczystość zorganizowana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Konsulat Generalny RFN w Krakowie. Zaproszonymi przez Urząd Miasta Krakowa gośćmi uroczystości byli m. in. Klaus Sturmfels, Przewodniczący Koła Przyjaciół Frankfurt – Kraków i Konsul Honorowy RP we Frankfurcie, jego żona Saskia Schneider, kierująca pracami Koła Przyjaciół Frankfurt - Kraków oraz Eugenio Muňoz del Rio, Członek Zarządu Miasta Frankfurtu nad Menem. Czytaj więcej...

 

Na temat wizyty Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Andrzeja Kuliga i Pełnomocnik Marzeny Paszkot we Frankfurcie w czerwcu 2016 r. czytaj więcej w dziale „Pomoc społeczna i polityka senioralna”.

 

• Na temat wizyty Członka Zarządu Miasta Frankfurtu Jana Schneidera w czerwcu 2016 r. czytaj więcej w dziale „Gospodarka komunalna i usługi publiczne”.

 

Zarządzanie kryzysowe

 

• Współpraca straży pożarnych Krakowa i Frankfurtu została nawiązana w 1999 r. W jej ramach odbyły się liczne wizyty robocze, podczas których wymieniono doświadczenia m.in. w zakresie ratownictwa wysokościowego i wodnego.

 

• Wizyta delegacji strażaków z Frankfurtu nad Menem pod kierownictwem komendanta Reinharda Riesa w Krakowie, nieodpłatne przekazanie krakowskiej Straży Pożarnej samochodu ratowniczego, aparatów oddechowych i zestawu do kontroli ich sprawności technicznej (27-29 maja 2005 r.).

 

• Wizyta przedstawicieli krakowskiej Komendy Miejskiej Straży Pożarnej we Frankfurcie, oferta sprzedaży Krakowowi na preferencyjnych warunkach pojazdów ratownictwa technicznego typu MAN, wycofanych we Frankfurcie z eksploatacji. W składzie delegacji był także Antoni Nawrot, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa. W trakcie wizyty nastąpiła wymiana informacji na temat ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej (30 kwietnia - 3 maja 2006 r.).

 

• Uroczyste przekazanie pojazdów ratownictwa technicznego podczas wizyty strażaków z Frankfurtu w Krakowie, wręczenie przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego odznaki „Honoris Gratia" komendantowi frankfurckiej Straży Pożarnej Reinhardowi Riesowi (31 sierpnia – 3 września 2006 r.).

 

• Wizyta grupy strażaków z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie we Frankfurcie - ćwiczenia z ratownictwa wysokościowego (25 - 28 kwietnia 2007 r.).

 

• Wizyta delegacji Straży Pożarnej z Frankfurtu nad Menem w Krakowie (11-14 września 2007 r.) – przekazanie Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu specjalistycznych samochodów pożarniczych zakupionych przez Kraków z Frankfurtu.

 

• 20 maja 2010 r. Straż Pożarna z Krakowa zwróciła się do Straży Pożarnej we Frankfurcie nad Menem o pomoc przy usuwaniu skutków powodzi. Strażacy z Frankfurtu zareagowali niezwłocznie przywożąc 33 pompy głębinowe, w tym 4 pompy o wysokiej wydajności.

 

• Uhonorowanie Joachima Woitzika, strażaka z Frankfurtu nad Menem, odznaką „Honoris gratia" podczas oficjalnej wizyty delegacji Frankfurtu w Krakowie (czerwiec 2011 r.).

 

• Podczas wizyty we Frankfurcie w dniach 5 -7 października 2011 r. Prezydent Jacek Majchrowski odwiedził Centrum Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony przed Katastrofami oraz Centrum Ratownictwa we Frankfurcie. Uczestniczący w wyjeździe Adam Młot, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, zapoznał się ze strukturą i zakresem działania Wydziału ds. Porządku Publicznego Urzędu Miasta we Frankfurcie nad Menem.

 

• Udział komendanta Straży Pożarnej we Frankfurcie Reinharda Riesa i Joachima Woitzika w uroczystościach jubileuszu 140-lecia krakowskiej Straży Pożarnej (24 maja 2013 r.).

 

• W 2014 r. Straż Pożarna w Krakowie otrzymała od Straży Pożarnej we Frankfurcie trzy używane pojazdy gaśnicze. Jeden z nich przekazany został nieodpłatnie przez Miasto Frankfurt, a dwa pozostałe zakupione zostały po zredukowanej cenie. Straż Pożarna w Krakowie zwróciła się wcześniej do partnerów we Frankfurcie o udostępnienie dwóch używanych pojazdów gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Woli Radziszowskiej koło Skawiny i Porębie Dzierżnej koło Wolbromia.

 

• Udział strażaków z Frankfurtu Joachima Woitzika i Matthiasa Schneidera w szkoleniu „Awarie cystern – awaryjny rozładunek cystern”, które odbyło się 26 listopada 2015 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. 

 

Inne

 

Koło Przyjaciół Frankfurt - Kraków

 

Pomoc Frankfurtu dla Krakowa

 

Program KAFKA

 

Wizyty mieszkańców

 

Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie