Projekt “Young Generation will Change Ukraine”

- Aby zmienić świat na lepsze, wcale nie musisz być politykiem. Wystarczy, że masz zapał, dobre pomysły i chcesz je realizować. – przekonują uczestnicy programu studyjnego „Young Generation will Change Ukraine” (Młoda Generacja Zmieni Ukrainę), koordynowanego przez ukraińską Fundację im. Bohdana Hawrylyshyna. W czwartek, 9 marca 2017 r., młodzi aktywiści odwiedzili Kraków.

Projekt “Young Generation will Change Ukraine”
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Są młodzi, pełni energii i chęci do pozytywnych zmian. Choć każdy reprezentuje inne ukraińskie miasto i jest ekspertem w innej dziedzinie, łączy ich aktywna działalność obywatelska. Zdają sobie sprawę, że połączenie profesjonalnych kompetencji z młodzieżowym zapałem i gotowością do nauki jest dobrą receptą na wychowanie nowej politycznej elity na Ukrainie. Uczestnicy programu „Young Generation will Change Ukraine” są wybierani w ramach konkursu, na którym muszą zaprezentować swój dorobek zawodowy, portfolio społecznika, ale także udowodnić swoje językowe kompetencje. Wybrana w ten sposób grupa uczestników realizuje na koszt Fundacji im. B. Hawrylyshyna wizyty studyjne do krajów europejskich, w których – na szczeblu państwowym i samorządowym – dokonane już zostały zmiany i reformy wdrażane obecnie na Ukrainie.

Polskę i Kraków uczestnicy projektu odwiedzają już kolejny rok z rzędu. W latach poprzednich zapoznawali się w krakowskim magistracie m.in. z miejską gospodarką komunalną i transportową oraz strategią promocji miasta i rozwoju turystyki. Tym razem uwaga młodych ukraińskich ekspertów została zogniskowana na tematyce ochrony i popularyzacji dziedzictwa historyczno-kulturowego Krakowa. Podczas spotkania z przedstawicielami Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków goście pytali o lokalne uwarunkowania prawne i instrumenty w zakresie ochrony zabytków, odpowiedzialne instytucje, sposoby popularyzacji ochrony zabytków wśród mieszkańców, obowiązki i profity wynikające z wpisania historycznego centrum Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.       

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie