19. Sympozjum IGWT w Krakowie

Od 15 do 19 września na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się 19 Sympozjum IGWT „Towaroznawstwo w badaniach i praktyce – bieżące osiągnięcia i dalsze wyzwania" (Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges). We wtorek 16 września o godz. 9.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa obrady zainaugurował Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

19. Sympozjum IGWT w Krakowie
Fot. igwt2014.uek.krakow.pl

Sympozjum IGWT (Internationale Gesellschaft für Warenwissenschaft und Technologie) to największa i najstarsza konferencja z dziedziny nauk towaroznawczych odbywająca się od 1978 roku w kolejnych wiodących ośrodkach naukowych. Organizatorem 19. z kolei Sympozjum IGWT jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Towaroznawczych i Technologii (IGWT). Lista zgłoszonych uczestników Sympozjum obejmuje ponad 170 osób, z czego ponad połowę stanowią naukowcy zagraniczni, m.in. z Austrii, Armenii, Bułgarii, Izraela, Japonii, Korei, Niemiec, Rosji, Rumuni, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Włoch.

W czasie pięciodniowego sympozjum, obok prezentacji najciekawszych bieżących osiągnięć z zakresu badania i oceny jakości wyrobów żywnościowych i nieżywnościowych, bezpieczeństwa produktów, opakowalnictwa i logistyki, zarządzania jakością, ochrony środowiska, zaplanowano wystąpienia ekspertów wywodzących się z różnych ośrodków naukowych.

Sympozjum zostało objęte honorowym patronatem m.in. przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Więcej na www.igwt2014.uek.krakow.pl/.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Zobacz także
Newsletter
Zapisz się
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie