Spotkanie Prezydenta Krakowa z Prezydium Najwyższych Organów Kontroli

Polska Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała w Krakowie kilkudniową wizytę przedstawicieli EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) z udziałem Prezydium w osobach: przewodniczący EUROSAI Seyit Ahmet Baş (Prezes Trybunału Obrachunkowego Turcji), wiceprzewodniczący EUROSAI Miloslav Kala (Prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Czech) i drugi wiceprzewodniczący EUROSAI Krzysztof Kwiatkowski (prezes Najwyższej Izby Kontroli).

Spotkanie Prezydenta Krakowa z Prezydium Najwyższych Organów Kontroli
Fot. Wiesław Majka

Wybór Prezydium EUROSAI nie był przypadkowy. Przedstawicie 50 krajów-członków organizacji docenili ciężką pracę przedstawicieli najwyższych organów kontroli Turcji, Czech i Polski m in. nad stworzeniem wspólnej audytowej bazy danych, która usprawni organizację pracy europejskich naczelnych izb kontroli.

W programie wizyty znalazło się spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim, podczas którego prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że Kraków może być wzorem dobrych praktyk na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

W 2008 roku Kraków był gospodarzem zbierającego się raz na trzy lata Kongresu EUROSAI, a Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek pocztowy o nominale 3zł55gr. Ostatni kongres odbył się w maju tego roku w Turcji, a kolejny, w 2020 roku, będzie miał miejsce w Czechach.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Krzysztof Kwiatkowski

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie