Bibliotekarze z Polski i Europy w Krakowie

250 osób, przedstawicieli kilkudziesięciu bibliotek z różnych stron Polski, w tym wielu z naszego miasta i województwa, a także z zagranicy, uczestniczyło w piątek, 19 stycznia, w międzynarodowej konferencji „Biblioteka w czasie przełomu”. Wydarzenie zorganizowała Biblioteka Kraków wspólnie z Gminą Miejską Kraków w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Konferencję otworzył Prezydent Jacek Majchrowski.

Bibliotekarze z Polski i Europy w Krakowie
Fot. Wiesław Majka

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, a także integracji środowiska bibliotekarskiego. Spotkanie zostało ujęte w trzech panelach problemowych. Pierwszy: „Tradycja i wyzwania nowoczesności” – dotyczył roli biblioteki w dobie informatyzacji cyfrowej przy jednoczesnej realizacji tradycyjnych usług i zadań. Drugi: „Biblioteka blisko czytelnika” – rozważał potrzeby odbiorców w kontekście usług bibliotecznych. Trzeci panel, pod hasłem „Kulturotwórcza funkcja biblioteki. Praktyka i nadzieja”, uwzględniał m in. kwestie działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteki, działalności wydawniczej, roli biblioteki w promocji kultury miasta i regionu oraz współpracy zagranicznej.

O współczesnej sytuacji i roli polskich bibliotek oraz podejmowanych przez nie działaniach opowiadali m.in. dyrektorzy Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, a także biblioteki Kraków. Interesujące przykłady działalności bibliotek w europejskich miastach przedstawili goście z Norymbergi, Edynburga, Strasburga, Ołomuńca, Lwowa, Opatiji oraz Bratysławy i Wilna.

 

pokaż metkę
Autor: Iga Chylicka
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie