Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej w Krakowie

Już po raz 18. w Krakowie odbywa się Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej – jedna z najbardziej prestiżowych imprez w tej branży w Polsce. Od 1 do 2 kwietnia w sali obrad Rady Miasta Krakowa spotykają się eksperci: konserwatorzy zabytków, historycy oraz firmy specjalizujące się w realizacjach renowacji. W poniedziałek, 1 kwietnia, o godz. 8.30 obrady zainaugurował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej w Krakowie
Fot. B. Świerzowski - UMK

Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej na stałe wpisał się do kalendarza cyklicznych imprez branżowych: to forum, na którym goście z Polski i Europy mogą wymienić swoje poglądy oraz zapoznać się z problematyką prac renowacyjnych charakterystyczną dla danego regionu lub państwa, a także poznać najnowsze technologie i materiały znajdujące zastosowanie w tym segmencie rynku. Podczas trwania imprezy organizowane są obejścia i objazdy branżowe, mające za zadanie łączyć wartości edukacyjne, poznawcze i promocyjne a także konsolidować środowisko.

W tym roku najważniejszymi poruszanymi tematami będą: rekonstrukcje obiektów zabytkowych - obowiązujące doktryny a pragmatyka, kreacja konserwatorska w zabytku z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb i norm, prezentacje obiektów, miast, regionów - realizacje z wykorzystaniem budżetów własnych i dofinansowań unijnych.

Kongres EKIR 2019

Charakterystycznym elementem programu każdego kongresu, jest konkurs Renowator – dla laureatów wyłonionych spośród firm-uczestników, przyznawane są nagrody w kategoriach: „Za szczególne osiągnięcia w renowacji stref historycznych” i „Za wysoki stopień przydatności do prac renowacyjnych” oraz „Za całokształt dokonań w dziedzinie renowacji obiektów zabytkowych”.

Cała impreza transmitowana jest bezpośrednio na żywo na stronie internetowej ekir.net/transmisja. Ponadto transmisja z Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej będzie transmitowana na YouTube.

Kongres organizowany jest przez kwartalnik „Renowacje i Zabytki”, przy partnerstwie prezydenta Krakowa i pomocy merytorycznej Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz konserwatorów zabytków - miejskiego i wojewódzkiego.

Kongres organizowany jest przy czynnym udziale: wojewódzkich i miejskich konserwatorów zabytków, architektów miast, biur projektowych i firm wykonawczych oraz: Izby Inżynierów i Architektów z Grupy Wyszehradzkiej, Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ekir.pl.

pokaż metkę
Autor: Joanna Dubiel
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie