Wizyta nowego Konsula Generalnego Rosji

W czwartek, 19 września 2019 r., swoją pierwszą wizytę u Prezydenta Miasta Krakowa złożył nowo mianowany Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Pan Sergey Linevich.

Wizyta nowego Konsula Generalnego Rosji
Fot. Wiesław Majka

Pan Sergey Linevich piastuje funkcję Konsula Generalnego Rosji od września 2019 r. Jest on absolwentem Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych i dotychczas pracował na różnych stanowiskach w rosyjskim MSZ i placówkach dyplomatycznych Rosji za granicą – m.in. w Berlinie. Włada językami angielskim, niemieckim i urdu. Obiecuje również jak najszybciej nauczyć się polskiego.

Pan Konsul Generalny miał okazję odwiedzić Kraków prywatnie wraz z rodziną w grudniu 2013 r. i od tego czasu – jak zakomunikował podczas spotkania z Prezydentem Majchrowskim – pozostaje pod ogromnym wrażeniem piękna naszego miasta i jego dynamicznych zmian. Mianowanie na służbę dyplomatyczną w Krakowie Pan Konsul traktuje jako zaszczyt i szansę na rozwój dobrosąsiedzkich relacji polsko-rosyjskich.

Pierwsze spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa miało charakter kurtuazyjny i zapoznawczy. Pan Konsul Linevich zapewnił o gotowości Konsulatu Generalnego Rosji do dalszego wspierania bilateralnych kontaktów Krakowa z rosyjskimi miastami, a także rozwijania współpracy kulturalnej, handlowej, biznesowej i edukacyjnej (wymiana młodzieży). Nakreślił on priorytety swojej misji dyplomatycznej i najbliższe plany Konsulatu Rosji na przyszłość. Prezydent Majchrowski podkreślił otwartość Krakowa i krakowian zarówno na rosyjskich turystów, jak i kulturę naszych wschodnich sąsiadów, która jest wysoko w Polsce ceniona.

Na zakończenie spotkania Pan Konsul Generalny złożył wpis w Księdze Pamiątkowej.

Zobacz zdjęcia na OTO FOTO KRONIKA Miasta Krakowa

pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie