Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej

Już po raz 17. w Krakowie odbył się Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej – jedna z najbardziej prestiżowych imprez w tej branży w Polsce. Od 19 do 20 marca w sali obrad Rady Miasta Krakowa spotykali się eksperci: konserwatorzy zabytków, historycy oraz firmy specjalizujące się w realizacjach renowacji.

Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej
Fot. ekir.pl

Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej na stałe wpisał się do kalendarza cyklicznych imprez branżowych: jest forum, na którym goście z Polski i Europy mogą wymienić swoje poglądy oraz zapoznać się z problematyką prac renowacyjnych charakterystyczną dla danego regionu lub państwa, a także poznać najnowsze technologie i materiały znajdujące zastosowanie w tym segmencie rynku.

Podczas trwania imprezy organizowane są obejścia i objazdy branżowe, mające za zadanie łączyć wartości edukacyjne, poznawcze i promocyjne a także konsolidować środowisko. 

W tym roku najważniejszymi poruszanymi tematami będą: aktualne zmiany w procesie przekształcania prawa budowlanego, uwarunkowania związane z zagospodarowaniem przestrzennym w strefach historycznych miasta, wymogi konserwatora i architekta przy doborze technologii i materiałów do pracy w obiektach zabytkowych, a także promocji miast i regionów w oparciu o ich walory historyczne i krajobrazowe.

Charakterystycznym elementem programu każdego kongresu  jest konkurs „Renowator” – dla laureatów wyłonionych spośród firm-uczestników, przyznawane są nagrody kategoriach: „Za szczególne osiągnięcia w renowacji stref historycznych” i „Za wysoki stopień przydatności do prac renowacyjnych”  oraz „Za całokształt dokonań w dziedzinie renowacji obiektów zabytkowych”.

Cała impreza transmitowana będzie bezpośrednio na żywo na stronie internetowej www.ekir.net/transmisja. Ponadto transmisja z Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej zamieszczona zostanie w serwisie youtube.com/renowacjeizabytki.

Organizatorami kongresu są: prezydent Krakowa, konserwatorzy zabytków (miejski i wojewódzki) oraz kwartalnik „Renowacje i zabytki”.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie