Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 313 pasujących obiektów:
Dzięki pracy operatora monitoringu straży miejskiej ujęto mężczyznę, który zniszczył nożem krzyż znajdujący się przed wejściem do kościoła dominikanów na ul. Stolarskiej. Trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie.
36 mandatów, 13 pouczeń i trzy wnioski o ukaranie do sądu – to efekty kolejnej akcji MPK SA i straży miejskiej pod hasłem „Bezpieczny powrót”. Wspólne patrole rozpoczęły się w piątek, 8 marca, o godz. 20 i trwały do soboty, 9 marca, do godz. 4.00. W tym czasie skontrolowano pojazdy linii nr 129, 139, 484, 601, 608 i 610.
Są jeszcze wolne miejsca dla zainteresowanych udziałem w konferencji pt. „Psychologia kliniczna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami używania alkoholu”. Ma ona charakter naukowo-szkoleniowy i jest adresowana do psychologów, psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień i lekarzy.
81,3 proc. mieszkańców twierdzi, że Kraków jest bezpiecznym miastem, a 70,4 proc. ankietowanych, czyli o 5 proc. więcej niż w 2017 r., ma zaufanie do policji – wynika z badań przeprowadzonych w październiku 2018 r. przez Biuro Badań Społecznych Obserwator. Wysoki poziom własnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania wynika m.in. z ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności przestępstw na terenie miasta. W trosce o mieszkańców i turystów, miasto Kraków od lat wspiera policję m.in. poprzez przekazywanie środków na zakup samochodów czy sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych.
Trzy walizki edukacyjne zawierające imitacje substancji psychoaktywnych oraz atrapy zwykłych przedmiotów przeznaczonych do ich zażywania – to nowy zakup Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Ma on pomóc w uświadamianiu rodziców i nauczycieli, że niektóre rzeczy mogą mieć dodatkowe przeznaczenie i nieść zagrożenie dla młodych osób.
To już kolejna wspólna akcja MPK i straży miejskiej, której celem była poprawa bezpieczeństwa i komfortu pasażerów podróżujących komunikacją nocną. Wspólne patrole w ramach akcji „Bezpieczny Powrót” rozpoczęły się w piątek, 22 lutego, o godzinie 20.00 i trwały do godz. 4.00. W tym czasie skontrolowano trzy linie dzienne (nr 1, 3 i 194) oraz trzy linie nocne (nr 62, 69 i 664).
Miasto Kraków złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wydany w styczniu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że uchwała radnych w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jest nieważna i wstrzymał jej wykonanie. Złożenie kasacji oznacza, że miasto będzie się domagać, aby przedmiotowa uchwała weszła jednak w życie.
W nocy z 15 na 16 lutego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wraz z policją przeprowadziło akcję „Bezpieczny powrót”. Wspólne patrole rozpoczęły się o godz. 20.00 i trwały do godz. 4.00. W tym czasie skontrolowano trzy linie dzienne (nr 3, 18 i 194) oraz trzy linie nocne (nr 62, 69 i 664). Policjanci wystawili pięć mandatów i dziewięć pouczeń.
Blisko 10 tys. uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięło udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień organizowanych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, które odbyły się w poprzednim roku szkolnym. W ich ramach przeprowadzono badania ankietowe. Młodych ludzi pytano, w jaki sposób spędzają wolny czas i jaki jest ich stosunek do substancji psychoaktywnych.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości - na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na ich sprzedaż oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 pkt 5, ust. 6, ust. 7 pkt 4 i 6 oraz ust. 9-14 wskazanej ustawy. Jednorazowe zezwolenia są wydawane na dwa dni.