Zastępca Prezydenta Krakowa Elżbieta Koterba

17:30 - dyskusja publiczna na temat rozwiązań przyjętych w ponownie wykładanym do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie „zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”, sala im. Juliusza Lea

18:00 – gala wręczenia nagród w konkursie o Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego, edycja VIII 2018, Galeria Architektury SARP, plac Szczepański 6

Zastępca Prezydenta Krakowa Andrzej Kulig

11:00 – Forum Turystyki, sala Obrad

14:00 – komisja kultury i ochrony zabytków, sala Portretowa

Zastępca Prezydenta Krakowa Katarzyna Król

12:00 – śniadanie prasowe przed Siatkarską Ligą Narodów w Krakowie, restauracja hotelu Radisson Blu w Krakowie, ul. Straszewskiego 17