Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 0,176,80 PM10 - 20 µg/m3 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-22 19:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-22 19:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-22 19:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-22 19:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-22 19:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-22 19:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-22 19:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-21
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA