Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 niekorzystny 255,192,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 44,63 µg/m3 PM10 - 46µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-20 17:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-20 17:00 PM10 - 43µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-20 18:00 PM10 - 49µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-20 17:00 PM10 - 82µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-20 18:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-20 17:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-20 17:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-20 17:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA