Komunikat archiwalny

Kolejne kontrole przewoźników

W marcu kontynuowano w Krakowie działania przeciw ''szarej strefie taxi''. W weekendy pracownicy Urzędu Miasta Krakowa wspólnie z nieumundurowanymi policjantami uczestniczyli w kontrolach przeprowadzonych przez inspektorów Małopolskiego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji w przewozach taxi.

Kolejne kontrole przewoźników
Fot. Magiczny Kraków

Na podstawie przeprowadzonych na terenie Krakowa po południu 13 marca oraz w porach nocnych z 21 na 22 marca i z 27 na 28 marca kontrolach, w ośmiu przypadkach stwierdzono wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, z czego w sześciu - wykonywanie przewozów okazjonalnych osób z naruszeniem zakazu używania przyrządów służących do naliczania opłat oraz umieszczania na pojeździe oznaczeń sugerujących świadczenie usług taksówkowych.

W wyniku działań kontrolnych inspektorzy wszczęli wobec przedsiębiorców postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych na łączną sumę 152 tysięcy złotych (5 przedsiębiorców po 24.000 zł, 2 przedsiębiorców, który posiadali licencje taxi udzielone na obszar Gminy Zabierzów - 8.000 zł oraz 2 licencjonowanych przewoźników osób - 8.000 zł). Z kolei, odrębne sankcje objęły kierowców wykonujących ww. przewozy. Inspektorzy ITD nałożyli na trzech kierowców mandaty karne w wysokości 500 zł oraz skierowali 3 wnioski do Sądu o ukaranie za odmowę przyjęcia mandatów.

Ponadto, w dwóch przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne za zły stan techniczny pojazdów.

W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami w zakresie przewozów osób, Małopolski Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada, że w dalszym ciągu będzie regularnie prowadził czynności kontrolne wraz z innymi organami nadzorczymi na terenie miasta Krakowa w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zatem przypomnijmy, że na terenie Krakowa usługi przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 7 osób łącznie z kierowcą na rzecz okazjonalnego (przygodnego) pasażera, mogą być wykonywane tylko na podstawie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielonej przez Prezydenta Miasta Krakowa. Natomiast na „obcej" licencji taxi dopuszczalny jest tylko przewóz wykonywany w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z poza obszaru Gminy Miejskiej Kraków. Z kolei okazjonalny przewóz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą może być wykonany tylko na podstawie stosownej licencji na przewóz osób, pod warunkiem nieużywania w pojeździe przyrządu służącego do obliczania należności (taksometru, smartfonu), nieumieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz pojazdu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających na celu identyfikację przedsiębiorcy, a także reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi oraz nieposiadania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych. Ponadto, w przypadku pojazdu posiadającego nie więcej niż 7 miejsc – okazjonalny przewóz może być wykonany na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej w lokalu przedsiębiorstwa oraz po ustaleniu opłaty ryczałtowej przed rozpoczęciem tego przewozu i zapłaceniu z góry należności na rzecz przedsiębiorcy w formie bezgotówkowej lub gotówkowej w lokalu przedsiębiorcy.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także