Komunikat archiwalny

Prezydent Jacek Majchrowski Współprzewodniczącym CEMR

Podczas poniedziałkowego (7 grudnia 2015 r.) posiedzenia Komitetu Politycznego Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) w Paryżu zatwierdzono kandydaturę Jacka Majchrowskiego na Współprzewodniczącego (co-president) tego stowarzyszenia zrzeszającego samorządy lokalne i regionalne w Europie.

Prezydent Jacek Majchrowski Współprzewodniczącym CEMR
Fot. Wiesław Majka

Prezydent Jacek Majchrowski jest członkiem CEMR jako Wiceprezes Związku Miast Polskich. To właśnie ta organizacja wraz ze Związkiem Powiatów Polskich, reprezentuje nasz kraj w CEMR. Jacek Majchrowski będzie wspierał w pracy nowego Przewodniczącego Rady - Iñigo de la Serna Hernáiza, Burmistrza Santander i członka Hiszpańskiej Federacji Gmin i Prowincji.

Działania CEMR skupiają się na promocji silnej, zjednoczonej i demokratycznej Europy opartej na samorządach lokalnych i regionalnych. Działalność obejmuje szeroki wachlarz tematów od usług publicznych, przez transport i politykę regionalną. Na forum Rady szeroko omawiane są również zagadnienia środowiskowe, szczególnie istotne dla walczącego o czyste powietrze Krakowa. To właśnie na tych kwestiach oraz na polityce senioralnej będzie koncentrowała się krakowska obecność w CEMR w kolejnych miesiącach.

Ochrona środowiska, obok zamówień publicznych, czy funduszy strukturalnych, to te dziedziny, w których legislacja Unii Europejskiej szczególnie wpływa na samorządy lokalne i regionalne w Europie. Dlatego CEMR podejmuje liczne działania lobbingowe, aby wpływać na kształt europejskiego prawa. Poprzez dialog i konsultacje wypracowuje wspólne stanowiska, będące odpowiedzią na propozycje Komisji Europejskiej, lobbuje również w Parlamencie Europejskim czy Radzie Ministrów zgłaszając swoje poprawki.

Poza lobbingiem CEMR skupia się na wymianie informacji i doświadczeń oraz wspieraniu współpracy miast partnerskich.

Rada Gmin i Regionów Europy to organizacja europejska, jej członkami są przede wszystkim związki władz lokalnych i regionalnych z państw należących do Rady Europy. Do organizacji należą jednak także przedstawiciele państw spoza Unii Europejskiej, np. Norwegii czy Szwajcarii. CEMR działa również na arenie międzynarodowej - jest europejską sekcją światowej organizacji miast i gmin United Cities and Local Governments (UCLG). W jej ramach promuje demokrację, idee samorządów lokalnych i wymianę informacji.

Pokaż metkę
Autor: FILIP SZATANIK
Osoba publikująca: Szymon Wachal
Podmiot publikujący:
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA