Komunikat archiwalny

„Obserwatorium”, czyli narzędzie mieszkańców inteligentnego miasta

Można w nim sprawdzić m.in. wiele informacji z zakresu przestrzeni miejskiej, takich jak numery i powierzchnie działek, kwestie własnościowe oraz planowane na danym obszarze inwestycje. To jednak nie koniec, bo Miejski System Informacji Przestrzennej, czyli portal „Obserwatorium” cały czas się rozwija.

„Obserwatorium”, czyli narzędzie mieszkańców inteligentnego miasta
Fot. krakow.pl

Przykładów jest wiele: od stycznia tego roku portal jest dostępny również na urządzeniach mobilnych, dzięki czemu można z niego wygodnie korzystać w każdym miejscu i czasie. Jest też systematycznie wzbogacany o kolejne warstwy tematyczne. I tak w roku 2014, gdy powstał portal „Obserwatorium”, składał się on tylko z dwóch kompozycji mapowych zawierających ok. 30 serwisów i 120 warstw tematycznych. Obecnie na portalu znajdują się cztery kompozycje mapowe, ok. 67 serwisów i 340 warstw tematycznych. Są to:

1.    Kompozycja: Przestrzeń miejska i planowanie, która składa się obecnie z 31 serwisów. Każdy z serwisów to szereg warstw tematycznych: łącznie około 170
2.    Kompozycja: Portal Mieszkańca: 17 serwisów: łącznie około 100  warstw tematycznych
3.    Kompozycja: Mapy historyczne: 13 serwisów i około 30  warstw tematycznych
4.    Kompozycja : Mapa hałasu: 6 serwisów i około 40 warstw tematycznych.

Ważnym uaktualnieniem portalu jest też wprowadzenie we wrześniu 2015 roku warstwy pokazującej rozmieszczenie masztów telefonii wraz z kierunkami i zasięgiem działania pola elektromagnetycznego. Była to odpowiedź na dyskusję społeczną dotyczącą szkodliwego działania telefonii komórkowej. W krótkim czasie udało się udostępnić informacje, które do tej pory funkcjonowały tylko na papierze, w aktach prowadzonych spraw. Dzięki systemowi informacji przestrzennej również takie dane znalazły swoje miejsce w geoprzestrzeni miasta i teraz może z nich korzystać każdy zainteresowany.

Chociaż najczęściej z portalu korzystają inwestorzy, deweloperzy i osoby planujące budowę domu, „Obserwatorium” to narzędzie przeznaczone dla wszystkich mieszkańców. Portal jest pomocny przy uzyskaniu rzetelnej informacji z zakresu przestrzeni miejskiej dotyczącej planowania przestrzennego, architektury, ochrony zabytków czy środowiska, które lokalizowane są na aktualnych mapach opisujących kształt działki, jej powierzchnię, użytki gruntowe oraz przebieg uzbrojenia terenu podziemnego i naziemnego.

Warto pamiętać, że od początku powstania „Obserwatorium” jego zadaniem miało być przekazanie rzetelnej informacji publicznej, ale zgodnie z prawem i chroniąc interesu każdego obywatela. Z tego powodu na portalu znajdują się wyłącznie informacje pewne, czyli ostateczne decyzje dla danego obszaru. W „Obserwatorium” nie znajdziemy więc na przykład wniosków, ponieważ nie są to informacje prawomocne i mogłyby wprowadzić użytkownika portalu w błąd.

Jednak, aby portal był bardziej czytelny również w tym zakresie, już niedługo dodane  zostaną pola, zawierające pełną nazwę zamierzenia inwestycyjnego w przypadku decyzji wz i pełną nazwę zamierzenia budowlanego w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w latach 2014, 2015, 2016. Obecnie na portalu dostępna jest sygnatura postępowania.

Nie oznacza to jednak blokady informacyjnej, a wręcz przeciwnie. Mając numer działki oraz odpowiednią sygnaturę sprawy, zainteresowane osoby mogą ubiegać się o dodatkowe informacje w trybie dostępu do informacji publicznej. Takie zresztą jest główne zadanie „Obserwatorium”. Portal ma pokazywać mieszkańcom aktualny stan przestrzeni miejskiej, ale także czasy historyczne oraz planowane w przyszłości zmiany i kierunki rozwoju. Ma rozbudzać w osobach z niego korzystających zapotrzebowanie na kolejne informacje.

Pamiętajmy, że Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, które uruchomiło takie interaktywne narzędzie. Z perspektywy dwóch lat funkcjonowania, „Obserwatorium” spełniło swoje oczekiwania, co nie znaczy, że portal nie będzie rozwijany. Narzędzie nadal będzie stopniowo ulepszane, m.in. w oparciu o uwagi jego użytkowników. W końcu „Obserwatorium” to narzędzie przede wszystkim dla mieszkańców, które idealnie wpisuje się w wizję rozwijającego się, inteligentnego Krakowa.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także