Komunikat archiwalny

Urządzamy Nową Hutę

Jak będzie wyglądał plan miejscowy obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki?”. Prace nad planem cały czas trwają. Od jutra (8 marca) do 6 kwietnia krakowianie będą mogli zapoznać się częścią projektu tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Urządzamy Nową Hutę
Fot. krakow.pl

Wszystkie materiały będą dostępne w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Sarego 4 oraz na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl. Przypomnijmy projekt planu był już wcześniej wyłożony do publicznego wglądu od 17 listopada do 15 grudnia 2015 r. Ze względu na uwagi mieszkańców i nowe uzgodnienia w części projektu wprowadzono zmiany.

Plan miejscowy obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki?”,ustalając zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, da możliwość realizacji założeń strategicznego projektu miejskiego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Będzie to możliwe poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, która uwzględnia: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Otwarte tereny zielone oraz zbiorniki wodne stanowią o dużym potencjale rekreacyjnym miejsca, wyróżniającym obszar projektu na tle miasta, a zapisy przyszłego planu umożliwią wykorzystanie tego terenu do celów rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA