Komunikat archiwalny

„Bronowice – Wesele” – jaki to projekt planu?

Tylko do wtorku (22 marca) krakowianie mają okazję ponownie zapoznać się z projektem planu miejscowego obszaru „Bronowice – Wesele” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wszystkie materiały są dostępne w Biurze Planowania Przestrzennego oraz na stronie www.bip.krakow.pl.

„Bronowice – Wesele” – jaki to projekt planu?
Fot. bip.krakow.pl

Przypomnijmy, celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest stworzenie warunków formalno-prawnych służących zachowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej tego rejonu Krakowa. Ustalenia przyszłego planu pozwolą na utrzymanie równowagi sąsiadujących ze sobą funkcji mieszkaniowej i usługowej, a także umożliwią ochronę układu urbanistycznego i przestrzeni publicznych.

Projekt planu miejscowego „Bronowice – Wesele” był już wcześniej wyłożony do publicznego wglądu od 19 października do 17 listopada 2015 r. Ze względu na zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia, krakowianie mogą zapoznać się z ustaleniami projektu po raz kolejny. Po zakończeniu ponownego wyłożenia, mieszkańcy będą mogli składać uwagi do projektu planu miejscowego do 5 kwietnia.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także