Komunikat archiwalny

Coraz większe zmiany w edukacji

W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty niedługo Wydział Edukacji UMK przedstawi dokładne zmiany, które będą przeprowadzane w Krakowie. Część z planowanych przekształceń szkół oraz likwidacji można było poznać na posiedzeniu Komisji Edukacji.

Coraz większe zmiany w edukacji
Fot. Magiczny Kraków

Radni zajęli się opiniowaniem projektów uchwał w sprawie likwidacji siedmiu szkół. Większość z projektów została pozytywnie zaopiniowana, gdyż szkoły te nie prowadzą już naboru od kilku lat i ich funkcjonowanie nie jest możliwe. Jednak w jednym przypadku radni postanowili odesłać projekt uchwały, aby na jego temat wypowiedzieli się prawnicy. Chodzi o druk nr 1507 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie, Al. Skrzyneckiego 12. W placówce tej mieszczą się dwie szkoły zawodowe, a według nowych zapisów prawa nie ma możliwości, aby w jednym obiekcie znajdowały się dwie szkoły tego samego typu. Radni zdecydowali o takim toku, gdyż boją się o możliwość rozwoju obu szkół i przyszłoroczny nabór.

Większość z projektów otrzymała pozytywną opinię oprócz dwóch projektów dotyczących włączenia Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie w strukturę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, według druku nr 1509 oraz w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie w strukturę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie, według druku nr 1510. Obydwa projekty otrzymały negatywną opinię Komisji Edukacji ze względu na protesty uczniów, rodziców i nauczycieli wymienionych placówek. W sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 52 w strukturę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 wypowiedział się także radny Dzielnicy XIV Czyżyny, Jerzy Woźniakiewicz. – Uważam, że rozwój Zespołu Szkół nr 14 jest bardzo ważny. Jednocześnie uważam, że niepotrzebne jest łączenie tych placówek. Zarząd Dzielnicy jest sceptyczny, co do połączenia. Wydaje nam się, że dzięki budowie osiedla Avia i nowym mieszkańcom, możliwe stanie się utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 52, gdzie będą mogli uczęszczać nowi uczniowie – stwierdził Woźniakiewicz.

Radni pozytywnie zaopiniowali także aktualizację Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także