Komunikat archiwalny

Strategia dla piętnastu gmin

15 gmin, ponad milion mieszkańców – to liczby określające wielkość Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dla nich przygotowano strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, o której była mowa podczas posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych.

Strategia dla piętnastu gmin
Fot. Magiczny Kraków

Działania strategii ZIT skupiają się na takich obszarach jak: poprawa jakości powietrza, gospodarka odpadami, edukacja zawodowa, usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, strefy aktywności gospodarczej, infrastruktura drogowa, modernizacja energetyczna budynków, gospodarka wodno-ściekowa, transport niskoemisyjny, edukacja przedszkolna oraz infrastruktura ochrony zdrowia.

Łącznie do dyspozycji strategii ZIT przydzielonych zostało 465 ml Euro. Efektami, które mają nastąpić po wdrożeniu strategii są: atrakcyjne tereny inwestycyjne, nowe miejsca pracy, zmniejszenie zużycia energii w budynkach, likwidacja nie ekologicznych źródeł ciepła, nowe parkingi P&R, rozbudowana sieć ścieżek rowerowych, nowoczesny i ekologiczny tabor autobusowy i tramwajowy, mniej obiektów zawierających azbest, usprawnienie ruchu drogowego, większa liczba miejsc w przedszkolach, lepsza oferta zajęć dodatkowych, dodatkowe kursy i staże dla uczniów szkół zawodowych, zmodernizowana infrastruktura szpitali oraz więcej miejsc dziennej opieki dla osób niesamodzielnych.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także