Komunikat archiwalny

Pomysły na kreatywną przestrzeń na Zabłociu

W rozstrzygniętym w maju konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, nie przyznano pierwszej nagrody. Dwa drugie miejsca zajęły prace autorstwa Macieja Kaufmana, Marcina Maraszka i Eweliny Siestrzewitowskiej (praca nr 3) oraz Katarzyny Głuch, Mateusza Cyranki, Natalii Judy, Anity Nowak oraz Krzysztofa Speliny (praca nr 7). Oba zespoły otrzymały nagrody w wysokości 20 tys. (pula za pierwsze i drugie miejsce podzielona na dwa).

Pomysły na kreatywną przestrzeń na Zabłociu
Fot. SARP Kraków

 

Trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 7500 zł zdobyła praca Agaty Ceglińskiej, Aleksandry Bartczak, Marty Uzgi, Przemysława Chmielarskiego i Ewy Widery (praca nr 5). Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 2500 zł przyznano pracy nr 2, którą przygotowali Architekci Homiński Jezierski sp. j.

W składzie sądu konkursowego znaleźli się:

  • Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa,
  • Magdalena Kozień-Woźniak – KSK SARP Kraków,
  • Danuta Fredowicz – KSK SARP Katowice,
  • Marcin Brataniec – KSK SARP Kraków,
  • Jacek Woźniak – UMK,
  • Mateusz Płoskonka – UMK,
  • Leszek Jasiński – UMK.

Jedna z wizualizacji pracy numer 3:

Zabłocie 20.22 - praca nr 3

Jedna z wizualizacji pracy numer 7:

Zabłocie 20.22 - praca nr 7

Przypomnijmy, Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 to miejski projekt, którego założeniem jest przekształcenie obiektów na krakowskim Zabłociu w nowoczesną przestrzeń przeznaczoną do działań i pracy dla startupów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i społecznych oraz dla mieszkańców i lokalnej społeczności.

Projekt jest oparty na koncepcji tzw. Shared Space, czyli przestrzeni współdzielonej, wielofunkcyjnej i otwartej, której głównymi zaletami są tymczasowość i elastyczność. Przestrzeń tą będzie można zaaranżować i dostosować do aktualnych potrzeb i pomysłów użytkowników. W każdej ze stref będzie możliwość modyfikowania i dowolnego kształtowania, zarówno jej wielkości, jak i zasięgu.

Zabłocie 20.22 ma być także miejscem, w którym kreowana będzie aktywność gospodarcza, ale także społeczna, kulturalna i edukacyjna. Działanie w ramach otwartej przestrzeni sprzyja nawiązywaniu kontaktów, dzięki czemu wytwarza się sieć, co służy wymianie i pozyskiwaniu doświadczeń, wiedzy w postaci np. rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych. W ten sposób tworzy się społeczność innowacji.

Równocześnie udostępnione zostaną działania wspierające, takie jak doradztwo, mentoring, coaching, przygotowanie i wdrażanie zmian w organizacji.

Aby ta przestrzeń jak najlepiej służyła jego użytkownikom, zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby – przede wszystkim startupy, firmy i organizacje społeczne – do wypełnia ankiety, która jest dostępna TUTAJ.

Projekt Zabłocie 20.22 jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Obecnie trwa nabór projektów. O tym, czy Kraków otrzyma dofinansowanie, dowiemy się jesienią tego roku. Jeśli tak będzie, realizacja projektu zajmie około dwa lata. Szanse są duże – dodatkowe punkty dla Krakowa gwarantuje m.in. konkurs na koncepcję, którego wyniki poznaliśmy w piątek, 19 maja.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także