Komunikat archiwalny

Innowacje w środowisku

Baterie w autobusach, źródła geotermalne, czy ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, to tylko niektóre z innowacyjnych działań, jakie wspiera i współtworzy Wydział Kształtowania Środowiska. O tym, jak wygląda Smart Environment, mówiono na Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych.

Innowacje w środowisku
Fot. mpk.krakow.pl

Smart Environment, czyli inteligentne środowisko to jeden z obszarów Smart City. Dbanie o zasoby naturalne i wykorzystanie nowoczesnych technologii do działań ekologicznych to jedna z podstaw rozwijających się miast. Kraków coraz mocniej stawia na nowoczesne technologie w tej dziedzinie. Część autobusów miejskich zasilana jest bateriami fotowoltaicznymi. Na dachach dwóch przegubowych autobusów MPK SA został zamontowany system technologii fotowoltaicznej SUN-BUS, który przetwarza promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną. System służy do wspomagania zasilania instalacji pokładowej autobusu (24 V), która dostarcza energię m.in. do automatów biletowych, kasowników, tablic elektronicznych oraz oświetlenia. Dzięki systemowi SUN-BUS autobus zużywa mniej paliwa.

Ponadto miasto prowadzi program CELSIUS. Współtworzony z 50 miastami europejskimi projekt, ma na celu poprawę i modernizację systemów ogrzewania i chłodzenia w miastach. A także unowocześnienie systemu sieci ciepłowniczych. Znany już jest mieszkańcom kolejny z projektów, program LIFE. Z programu tego finansowane są innowacyjne projekty w zakresie ochrony środowiska w Europie. Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie, angażuje łącznie 62 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Wartość projektu to około 17 mln euro (70 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie od października 2015 r. do końca 2023 r. W Krakowie program ten skupia się przede wszystkim na ograniczeniu emisji komunikacyjnych.

Równie rozpoznawalne stały się działania przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Jedną z inicjatorek tych działań jest radna Marta Patena. Miasto coraz prężniej działa, by wykorzystać wszelkie możliwe technologie np. określające wskaźniki promieniowania. – Posiadamy analizator widma promieniowania elektromagnetycznego. Został on przekazany Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Dwa mierniki pola elektromagnetycznego zostały zakupione, by wypożyczać je mieszkańcom. Pokazują one źródło dużego natężenia w sprzętach wykorzystywanych w domu. Także zakupiono oprogramowanie wskazujące natężenie oraz kierunek rozchodzenia pól. Jest ono wykorzystywane przez Wydział Kształtowania Środowiska. A w przyszłości planowany jest zakup systemu monitoringu do mierzenia pół elektromagnetycznych – mówiła Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.

Radnych najbardziej zainteresował projekt „Geoplazma”, który rozpoczął się w sierpniu 2016 r. Program zakłada zbadanie potencjału geotermalnego w Krakowie. – Czy prowadzone były już jakieś odwierty? Czy są wyznaczone już jakieś miejsca w Krakowie? – pytała radny Łukasz Wantuch. Badania już były przeprowadzane i źródła geotermalne odkryto w Przylasku Rusieckim, jednak po zbadaniu woda miała zbyt niską temperaturę, aby móc ją wykorzystać. Mimo to analizy będą jeszcze przeprowadzane w innych częściach miasta, a sam projekt ma trwać do 2019 roku.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także