Komunikat archiwalny

Park bez oświetlenia

Radny Kazimierz Chrzanowski złożył interpelację, w której wnosi o wykonanie oświetlenia w Parku Złotego Wieku.

Park bez oświetlenia
Fot. M. Wojtaszek / ZIKiT

Radny dowodzi, że Park Złotego Wieku, na terenie którego znajduje się historyczny obiekt – Fort Batowice jest jednym z nielicznych w Krakowie, który pozbawiony jest oświetlenia. Dlatego też, ze względu na bezpieczeństwo, nie może być wykorzystywany przez mieszkańców jako miejsce odpoczynku i rekreacji. Radni informuje również, że ze względu na wysokie koszty zadanie to nie może być zrealizowane przez Radę Dzielnicy XV. Zwraca się więc do Prezydenta Miasta Krakowa o: wykonanie w tym roku programu funkcjonalno-użytkowego oraz wprowadzenie powyższego zadania w formie „zaprojektuj i zbuduj” do budżetu na 2018 rok.

Interpelacja

Radny Chrzanowski wystosował również interpelację w sprawie objęcia terenu Parku Strzeleckiego monitoringiem miejskim. Robi to na prośbę Rady Starszych Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” i mieszkańców Dzielnicy II Grzegórzki. Radny uważa, że objęcie parku monitoringiem wizyjnym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

Interpelacja

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także