Komunikat archiwalny

Zmiany w świadczeniach

Podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa radni wysłuchali informacji Wydziału Spraw Społecznych na temat przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Zmiany w świadczeniach
Fot. ©tookapic.com/robertdb

Zasady przyznawania świadczeń w bieżącym okresie zasiłkowym są podobne jak w roku ubiegłym. Zmiany dotyczą jedynie osób deklarujących samotne wychowanie dzieci, które od nowego okresu zasiłkowego muszą mieć zasądzone alimenty na rzecz dzieci na które ubiegają się o świadczenia rodzinne lub wychowawcze (500+). Osoby prowadzące działalność gospodarczą, a rozliczające się na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu, od nowego okresu będą miały ustalany dochód na podstawie kwot zawartych w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kryterium dochodowe i wysokość wszystkich świadczeń pozostaje na poziomie roku ubiegłego.

Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia statutów żłobkom samorządowym Gminy Miejskiej Kraków, według druku nr 2193.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także