Komunikat archiwalny

W odpowiedzi na kolejny protest przeciwko zmianom w SPP

Dziś odbędzie się kolejny protest przeciwko zmianom wprowadzanym w Strefie Płatnego Parkowania. Protestujący tym razem zablokują przejazd przez pl. Wszystkich Świętych w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego – początek protestu pod magistratem zaplanowano na godz. 17.00.

W odpowiedzi na kolejny protest przeciwko zmianom w SPP
Fot. Tomasz Róg / krakow.pl

Protestujący domagać się będą od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu m.in. możliwie częstego stosowania wyjątku pozwalającego na zachowanie odstępu 1,5 metra na chodnikach. Pragniemy zauważyć, że ten postulat staramy się realizować od początku wprowadzania zmian w SPP, jeśli tylko przepisy prawa na to pozwalają. ZIKiT-owi nie wolno interpretować przepisów w sposób dowolny, musimy działać zgodnie z literą obowiązującego prawa. Jednak w uzasadnionych przypadkach zawsze interpretujemy przepisy z korzyścią dla mieszkańców Krakowa. I dokładnie tak działamy wyznaczając szerokość chodników w strefie.

Protestujący żądają od nas działań uwzględniających działania na rzecz zmotoryzowanych mieszkańców miasta i stawiających ich dobro ponad dobrem ogółu. Tymczasem działania ZIKiT-u planowane są w taki sposób, aby zapewnić kompromis wszystkim krakowianom - tym, którzy korzystają z samochodów, pieszym, rowerzystom a także pasażerom komunikacji publicznej. Przecież te grupy nie są od siebie odseparowane – kierowcy również chodzą piechotą, rowerzyści jeżdżą tramwajami a pasażerowie komunikacji miejskiej przesiadają się do samochodów. Dlatego domaganie się uprzywilejowania tylko jednej grupy, czyli kierowców, jest nie tylko niesprawiedliwe, ale obróci się przeciwko nim samym, gdy tylko wysiądą z samochodu i skorzystają z innej formy transportu.

Przypominamy jeszcze raz – korekta SPP jest wynikiem wprowadzenia w życie zaleceń pokontrolnych. Nakazują one doprowadzenia strefy do zgodności z przepisami. ZIKiT jako jednostka administracji samorządowej jest zobligowana do działania w świetle obowiązującego prawa. W tym kontekście staramy się wprowadzać zmiany w taki sposób, aby zachować możliwie wiele miejsc parkingowych.

Zmiany nie polegają na prostej likwidacji miejsc, ale na kompleksowe, systemowej reorganizacji ruchu w strefie. Szczegółowo pomysł na zmianę SPP został opisany TUTAJ.

ZIKiT

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także