Komunikat archiwalny

Wykazy do zaopiniowania

Sprawy dotyczące nieruchomości to chyba najczęstszy temat posiedzeń Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego. Nie inaczej było tym razem.

Wykazy do zaopiniowania
Fot. Wiesław Majka

Radni zajęli się tylko opiniowaniem. I tak na początku pozytywną opinię otrzymał wykaz nieruchomości, przeznaczonej do ustanowienia odpłatnego prawa użytkowania na okres 30 lat na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Następnie pozytywną opinię dostał wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Czerwonego Kapturka, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty. Radni pozytywnie zaopiniowali też zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Skarbem Państwa, a także projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 10A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grzegórzeckiej 4/Gen. Józefa Dwernickiego 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej według druku nr 2241.

Na koniec pozytywne opinie otrzymały wnioski w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także