Komunikat archiwalny

Przylasek Rusiecki będzie miejscem wypoczynku

W przyszłym roku rozpoczną się inwestycje na terenie Przylasku Rusieckiego. Na początek zrealizowane zostaną trzy zadania o łącznej wartości blisko 31 milionów złotych. 5 grudnia Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o ich dofinansowaniu, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jest wśród nich projekt Kraków Nowa Huta Przyszłości SA mający na celu kompleksowe zagospodarowanie otoczenia zbiornika nr 1. Oznacza to, że najpóźniej za trzy lata powstanie pierwszy, ważny element Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”.

Przylasek Rusiecki będzie miejscem wypoczynku
Fot. materiały prasowe

Stara Żwirownia – nowe życie

Kompleks 14 zbiorników wodnych w Przylasku Rusieckim powstał w dawnym zakolu Wisły, gdzie w latach 50. i 60. XX wieku wydobywano żwir na budowę kombinatu metalurgicznego, stąd zwyczajowa nazwa tego obszaru - „Żwirownia”. Przez lata największy ze zbiorników (potocznie nazywany zbiornikiem numer 1) był i jest ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Nowej Huty i okolic. Niestety, teren w niczym nie przypomina miejskiego kąpieliska – brakuje toalet, przebieralni i zagospodarowania terenu. Od przyszłego roku ulegnie to jednak zmianie – Kraków Nowa Huta Przyszłości SA rozpocznie tam inwestycje, które zmienią te tereny w tętniące życiem miejsce i przestrzeń przyjazną mieszkańcom.

Ochrona bioróżnorodności

Jednym z najważniejszych aspektów w trakcie opracowywania koncepcji zagospodarowania terenów w Przylasku Rusieckiego było zachowanie przyrodniczych, widokowych oraz krajobrazowych walorów tego miejsca i w miarę możliwości jak najmniejsza ingerencja w środowisko naturalne. Znalazło to również odzwierciedlenie w planowanych nasadzeniach. Projekt zieleni będzie bazował na rodzimych gatunkach drzew, krzewów i traw. Pojawią się więc jesiony wyniosłe, czeremchy, wierzby Iwa, derenie, czarne bzy, tataraki, czy trzmieliny pospolite. Niewątpliwą atrakcją Przylasku Rusieckiego będzie łąka kwietna, kwitnąca od wiosny do jesieni.

Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” (zagospodarowanie otoczenia zbiornika nr 1)

Powierzchnia terenu objętego projektem wynosi ponad 26 hektarów. Szacunkowa, łączna wartość nakładów inwestycyjnych jest określana na kwotę niemal 10 milionów złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich przekroczy połowę tej kwoty. Prace w Przylasku rozpoczną się w połowie przyszłego roku i potrwają dwa lata.

W ramach tych prac przewidziano uporządkowanie terenu, budowę układu ścieżek, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, a także parkingu. Projekt zakłada też powstanie piaszczystej plaży, z wydzielonymi kąpieliskami, boiskiem do piłki plażowej i polaną festynową. Pojawią się również pomosty oraz platforma do wodowania niewielkich łodzi. Całość będzie dopełniona wypożyczalnią sprzętów wodnych, przebieralniami i sanitariatami. Swoje miejsce do odpoczynku znajdą również rodziny z dziećmi. Do ich dyspozycji zostanie oddana specjalnie wydzielona strefa wodna (z pływającym basenem), a także plac zabaw. Przy zbiorniku stanie również namiot plenerowy, a także pomost „zgromadzeń” – miejsce spotkań i zebrań, które przyczynią się do aktywizacji lokalnej społeczności. Spotkaniom sprzyjać będzie również mała architektura – ławki, leżaki, hamaki, parasole plażowe i, nawiązujące do tradycji byłej żwirowni, głazy narzutowe będące równocześnie wygodnymi siedziskami. Trudno wyobrazić sobie Przylasek Rusiecki bez wędkarzy, dlatego też po zachodniej stronie zbiornika zaprojektowano pomosty, na których znajdować się będą stanowiska do wędkowania i punkty widokowe. Ponadto, nad bezpieczeństwem użytkowników czuwać będą ratownicy, dla których powstaną wieże obserwacyjne.

Co ciekawe, na terenach sąsiadujących z Przylaskiem Rusieckim zidentyfikowano również źródła geotermalne, które w późniejszym czasie będą wykorzystywane w ośrodku wypoczynkowo-rekreacyjnym z kąpieliskiem geotermalnym.

Nowa Huta - inteligentne miasto

Jednym z ważniejszych założeń programu „Kraków - Nowa Huta Przyszłości” są nowoczesne rozwiązania z zakresu smart city. Tak będzie również w przypadku Przylasku Rusieckiego. Na terenie objętym projektem przewiduje się zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem zewnętrznym – czujniki ruchu pozwolą zoptymalizować poziomy oświetlenia i zużycie energii. Lampy będą równocześnie przekaźnikami wifi, a służące do ich mocowania słupy zaopatrzone zostaną dodatkowo w elementy systemu nagłośnienia. W pobliżu miejsc parkingowych stanie stacja ładowania samochodów elektrycznych. Projekt zakłada również zamontowanie niewidzialnego, elektronicznego płotu, który uniemożliwi nieuprawnione przemieszczanie elementów wyposażenia. Smart będą również kosze na śmieci. Czujniki będą informować o zapełnieniu pojemnika. Wszystko to będzie spajał system BMS (Building Management System). To automatyka zarządzająca wszystkimi systemami w jedną całość, która pozwala efektywnie i w sposób oszczędny zarządzać całym obiektem z jednego miejsca.

Projekt: „Kompleksowe zagospodarowanie otoczenia zbiornika nr 1” stanowi pierwszy, inwestycyjny etap realizacji zadania Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”. Jego realizacja nastąpi z wykorzystaniem dofinansowania z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Koszt całkowity projektu to: 9.593.889,58 zł, w tym dofinansowanie z funduszy europejskich to: 5.264.939,37 zł.

Równolegle do projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości SA, na terenie przylasku Rusieckiego, będą realizowane dwa inne komplementarne projekty dofinansowane w ramach Poddziałania 6.3.3. RPO WM na lata 2014-2020:

1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie- Budowa infrastruktury dla rekreacji wędkarskiej w zgodzie ze zrównoważonymi zasadami ekologiczno–środowiskowymi. Wartość projektu: 674.240,14 zł, w tym 505.680,01 zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - Rozbudowa ścieżek pieszo–rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno–informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego. Wartość projektu: 20.662.223,92 zł, w tym 6.000.000,00 zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Pokaż metkę
Autor: ANNA WAŚKOWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także