Komunikat archiwalny

Plan dla rejonu ul. Rajskiej – przyjdź i porozmawiaj

O rozwiązaniach przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Rajskiej” będzie można dyskutować już jutro, 4 stycznia. Wystarczy przyjść do Sali Dietla w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek spotkania o godz. 15.

Plan dla rejonu ul. Rajskiej – przyjdź i porozmawiaj
Fot. bip.krakow.pl

Plan obejmuje tereny o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. Obszar znajduje się w strefie buforowej UNESCO. Istotne jest to, że stanowi także część obszaru uznanego za pomnik historii „Kraków - historyczny zespół miasta”. A jednym z celów jego ustanowienia jest zachowanie układu urbanistyczno-architektonicznego śródmiejskiej części Krakowa.

Plan ma istotne znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Bo dzielnice śródmiejskie skupiają nie tylko funkcje kulturalne, usługowe i administracyjne. To właśnie w nich koncentruje się publiczne życie miasta. Warunkiem funkcjonowania centrum jest więc nie tylko jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, ale także powszechnie akceptowana przez mieszkańców czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i jakość programu usługowego.

Z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją można się zapoznać jeszcze do 25 stycznia (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Pokaż metkę
Autor: MAGDALENA UCHTO
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także