Komunikat archiwalny

Pierwsza sesja w nowym roku

W środę, 10 stycznia odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta Krakowa w tym roku. Radni obradowali przez 9 godzin. W tym czasie m.in. odbyli pierwsze czytanie programu „Bezpieczny Kraków” oraz podjęli uchwałę w sprawie zmian w Lokalnym Programie Osłonowym.

Pierwsza sesja w nowym roku
Fot. Magiczny Kraków

Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uchwalili miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie-Zachód” oraz „Tonie-Wschód”, a także podjęli decyzję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kostrze”. Odbyli także pierwsze czytanie projektu uchwały w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stradom”.  Również w pierwszym czytaniu radni procedowali projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikaty w związku z przenoszeniem własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległych nieruchomości gruntowych, lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielanymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej. Jest to projekt grupy radnych (dostępny tutaj).

 Podsumowanie 92. sesji Rady Miasta Krakowa dostępne jest tutaj.

Kolejna sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się 24 stycznia 2018 r.

Pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także