Komunikat archiwalny

Promocja Krakowa przez krakowskie podmioty sportowe

Urząd Miasta Krakowa uruchomił w tym roku nowy program – „Promocja Krakowa przez krakowskie podmioty sportowe”. Koordynuje go Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta ds. rozwoju kultury fizycznej. Projekt skierowany jest do krakowskich podmiotów sportowych, zarówno przedstawicieli sportów indywidualnych, jak i zespołowych. Uczestnikami mogą być także sportowcy niepełnosprawni.

Promocja Krakowa przez krakowskie podmioty sportowe
Fot. Paweł Krawczyk/krakow.pl

W obu wypadkach podstawowym warunkiem udziału w programie jest rejestracja w Krakowie klubu, którego przedstawiciel ma świadczyć usługi promocyjne na rzecz miasta. Sportowiec nie może jednocześnie reprezentować dwóch klubów, szczególnie w przypadku, gdy drugi z nich ma siedzibę poza granicami Gminy Miejskiej Kraków. Niezbędna jest też przynależność sportowca świadczącego usługi na rzecz miasta do kadry olimpijskiej lub paraolimpijskiej w okresie między igrzyskami, a także jego wyniki sportowe osiągane w tym czasie – medal mistrzostw świata, mistrzostw Europy lub uniwersjady (zdobyty na igrzyskach olimpijskich medal automatycznie przedłuża umowę z miastem).

Sposób świadczenia usług promocyjnych na rzecz miasta weryfikować i zatwierdzać będzie komisja powołana przez zastępcę prezydenta miasta ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta. W jej składzie znajdzie się także przedstawiciel Rady ds. Sportu, powołanej na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa. Od sportowca ubiegającego się o świadczenie miasto oczekuje szerokich działań promocyjnych, m.in.:

  • udziału w istotnych dla jego dyscypliny sportu wydarzeniach w danym roku (mistrzostwa świata, Europy, Puchar Świata, mistrzostwa Polski),
  • udziału w wydarzeniach realizowanych przez miejskie podmioty zajmujące się organizacją zarówno wydarzeń związanych ze sportem wyczynowym, jak i realizujących miejskie programy sportowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
  • udziału w prelekcjach dla młodzieży krakowskich szkół (liczba wydarzeń z udziałem usługodawcy będzie ustalana dwustronnie i nie będzie kolidować z obowiązkami zawodniczymi),
  • promocji miasta, widocznej na sprzęcie sportowym, odzieży, stronach internetowych klubu i własnych, na profilach klubu i własnych w mediach społecznościowych.

Sportowiec ubiegający się o świadczenie promocyjne może również przedstawiać dodatkowe formy promocji miasta, które w ramach programu jest w stanie zrealizować i stanowić to będzie dodatkowy atut w ubieganiu się o kwalifikację do programu.

W przypadku sportów zespołowych, oprócz obowiązkowego – krakowskiego – adresu rejestracji klubu, którego drużyna ma świadczyć usługi promocyjne na rzecz miasta, niezbędne są także występy zespołu na jednym z dwóch najwyższych poziomów rozgrywek w danej dyscyplinie (np. ekstraklasa i I liga). Warunkiem niezbędnym są także podpisane przez klub lub ligę prawa telewizyjne w stacji, w której dany zespół występuje w ramach stosownej umowy. Mecze drużyny muszą być transmitowane w jednej ze stacji telewizyjnych. Tak, jak w przypadku sportowców indywidualnych, tak i wobec drużyn miasto oczekuje podobnych do wcześniej wymienionych form promocji Krakowa.

Warunki uczestnictwa w programie oraz wniosek dotyczący realizacji promocji zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA