Komunikat archiwalny

Nie tylko uchwały kierunkowe

95. sesja RMK trwała ponad 7 godzin. Radni podjęli 22 uchwały, a 19 procedowali podczas pierwszych czytań. Jeden projekt uchwały został odroczony.

Nie tylko uchwały kierunkowe
Fot. Magiczny Kraków

Radni podjęli trzy uchwały kierunkowe do Prezydenta. Pierwsza dotyczy poprawy jakości powietrza w Krakowie poprzez zwiększenie kontroli spalin pojazdów. Głównym celem projektodawców jest wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów nie spełniających norm emisji spalin.

Druga z uchwał kierunkowych dotyczyła przygotowania obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty. Radni postulują w nim m.in. powołanie Rady Programowej. Sugerują też, że jubileusz ten powinien być wydarzeniem integrującym społeczność lokalną, która powinna też mieć wpływ na kształt obchodów.

Trzecia dotyczyła ustalenia kierunków działań dla Prezydenta w sprawie pomnika Orła Białego. Radni zobowiązują w nim Prezydenta do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do anulowania budowy pomnika Orła Białego oraz przeznaczenia zaoszczędzonych środków na remonty chodników.

Radni przyjęli też projekt uchwały autorstwa Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa w sprawie zaproszenia dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Poza tym radni zajęli się też miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Mistrzejowice Północ” oraz „Kolna – Obszar Łąkowy”. Natomiast głosowanie nad całością projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zwierzyniec – Księcia Józefa” zostało odroczone. Ustanowili też użytek ekologiczny „Dąbrowa”.

Podsumowanie sesji

Kolejna zwyczajna sesja odbędzie się w środę, 14 marca o godz. 10:00.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także