Komunikat archiwalny

Krakowianie aktywni: blisko 700 propozycji w budżecie obywatelskim

W tym roku prym przejęły zadania z zakresu infrastruktury, nowe metody promocji okazały się bardzo skuteczne, wyraźnie wzrosła liczba wnioskodawców w grupie wiekowej 16–25 lat, a najbardziej cieszy chyba to, że krakowianie złożyli najwięcej propozycji zadań w pięcioletniej historii budżetu obywatelskiego w naszym mieście, bo aż 678 projektów – takie wnioski płyną z podsumowania I etapu piątej edycji budżetu obywatelskiego Krakowa. – Tak wysoka liczba złożonych wniosków to niewątpliwy sukces mieszkańców Krakowa – mówił podczas konferencji prasowej Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta.

Krakowianie aktywni: blisko 700 propozycji w budżecie obywatelskim
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Projekty w ramach V edycji budżetu obywatelskiego były składane za pomocą generatora dostępnego od dnia 1 do 31 marca poprzez stronę internetową budzet.krakow.pl. Mieszkańcy złożyli 678 propozycji zadań: 450 projektów o charakterze dzielnicowym i 228 projektów o charakterze ogólnomiejskim. Jeden projekt został wycofany przez wnioskodawcę.

Liczba projektów składanych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego w latach 2014–2018:

 • 2014 r. – 656 projektów, z czego 157 ogólnomiejskich,
 • 2015 r. – 622 projekty, z czego 170 ogólnomiejskich,
 • 2016 r. – 611 projektów, z czego 216 ogólnomiejskich,
 • 2017 r. – 587 projektów, z czego 235 ogólnomiejskich,
 • 2018 r. – 678 projektów, z czego 228 ogólnomiejskich.

W 2018 r. najwięcej projektów złożyli mieszkańcy dzielnic: Podgórze, Prądnik Biały i Dębniki, a najmniej mieszkańcy Wzgórz Krzesławickich. Udział poszczególnych dzielnic przedstawiono poniżej – na wykresie oraz w tabeli.

bo2018

bo2018 tabela

W tym roku mieszkańcy Krakowa złożyli najwięcej projektów o charakterze infrastrukturalnym, na drugim, mocnym miejscu jest zieleń i ochrona środowiska, potem sport i infrastruktura sportowa, a na czwartym kultura.

budżet obywatelski 2018

– W tym roku pokazywaliśmy krakowianom efekty realizacji zadań z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego, ponieważ to wzmacnia poczucie sprawczości wśród mieszkańców – mówi Mateusz Płoskonka, dyrektor Biura MOWIS. – Podczas kampanii informacyjno-promocyjnej staraliśmy się odpowiadać na potrzeby, budżetowa „Gazeta obywatelska” była skierowana m.in. do seniorów, pilotażowo uruchomiliśmy działania młodzieżowych ambasadorów budżetu obywatelskiego, którzy spotykali się z uczniami szkół, kontynuowaliśmy też działania dorosłych ambasadorów. To przełożyło się m.in. na wzrost zainteresowania budżetem obywatelskim wśród młodych ludzi poniżej 25 lat, co widać w liczbie złożonych projektów.

V edycję budżetu obywatelskiego wspiera grupa 21 ambasadorów, którzy od końca lutego przez okres całego marca zorganizowali 62 spotkania o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz warsztatowym z udziałem mieszkańców – łącznie w spotkaniach wzięło udział 1288 mieszkanek i mieszkańców. Dodatkowo w tym roku Kraków uruchomił pilotażowy program młodzieżowych ambasadorów budżetu obywatelskiego. 10 absolwentów Krakowskiej Akademii Samorządności zorganizowało 24 spotkania o charakterze informacyjno-edukacyjnym i warsztatowym w siedmiu szkołach ponadgimnazjalnych w Krakowie – działaniami objęto 1110 uczniów.

Kwota przeznaczona na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 8.000.100 zł. Koszt realizacji propozycji zadania ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 2.400.030 zł oraz niższy niż 25.000 zł.

Kwoty przeznaczone na realizację zadań o charakterze dzielnicowym w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa oraz limity na pojedyncze zadania wynoszą:

bo2018 kwoty

W kwietniu i maju merytoryczne komórki organizacyjne UMK oraz miejskie jednostki organizacyjne dokonają oceny prawnej projektów, w oparciu o kryteria wynikające z regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa – zgodnie z nimi:

 • w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa można zgłaszać zarówno zadania będące w gestii gminy, jak i powiatu,
 • zadania muszą spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców miasta (muszą być realizowane w ogólnodostępnych przestrzeniach, jeśli propozycja zadania polega na organizacji szkoleń, kursów czy imprez integracyjnych, należy zapewnić otwarty nabór do udziału w takich przedsięwzięciach),
 • koszty zadań muszą mieścić się w limitach finansowych,
 • jeśli koszt zadania przekracza 20 000 zł, to po jego realizacji nie mogą być generowane roczne koszty utrzymania wyższe niż 30% wartości proponowanego zadania,
 • propozycje zadań nie mogą stać w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta,
 • jeśli realizacja zadania wymaga współpracy instytucjonalnej (np. z domem kultury, szkołą itp.), należy pamiętać o załączeniu do propozycji zadania pisemnego oświadczenia o gotowości danej instytucji do współpracy w zakresie realizacji zadania, oświadczenie takie musi być podpisane przez osobę kierującą instytucją (lub osobę ją zastępującą),
 • ewentualna realizacja propozycji zadania nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
 • zadania (zwłaszcza inwestycyjne) muszą być planowane do realizacji na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków,
 • propozycje zadań muszą zakładać realizację zadania w całości, planowanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację lub wnioskowanie o zabezpieczenie środków wyłącznie na realizację bez uwzględnienia środków na projekt będzie oceniane negatywnie.

Wyniki weryfikacji zostaną podane do publicznej wiadomości w poniedziałek, 4 czerwca br.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

KONFERENCJA

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA