Komunikat archiwalny

Budżet obywatelski: ponad 400 projektów z pozytywną oceną

Zakończyła się weryfikacja prawna projektów zgłoszonych przez mieszkańców do V edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Pozytywnie przeszło ją 416 propozycji: 119 ogólnomiejskich i 297 dzielnicowych. Ta liczba może się zwiększyć in plus, bo od 5 do 7 czerwca wnioskodawcy, których projekty zostały ocenione negatywnie, mogą zgłaszać odwołania od niekorzystnej decyzji. Dlatego ostateczną listę projektów do głosowania poznamy 14 czerwca, po rozpatrzeniu protestów.

Budżet obywatelski: ponad 400 projektów z pozytywną oceną
Fot. budzet.krakow.pl

Ze szczegółowymi wynikami weryfikacji można zapoznać się tutaj a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

W tym roku mieszkańcy Krakowa złożyli rekordową liczbę propozycji, bo aż 678 projektów: 228 ogólnomiejskich i 450 dzielnicowych. W kwietniu i maju projekty, które spełniły warunki formalne, trafiły do jednostek merytorycznych, gdzie były oceniane pod kątem prawnym. Najwięcej projektów do zaopiniowania miał Zarząd Zieleni Miejskiej – aż 178. Spora część wniosków, bo 147, trafiła do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Zarząd Infrastruktury Sportowej zaopiniował 46 projektów, Biuro ds. Ochrony Zdrowia – 40, Wydział Edukacji – 30.

Wnioskodawcom, których projekty zostały odrzucone, przysługuje możliwość złożenia protestu wobec wyników weryfikacji. Protesty w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem są przyjmowane od 5 do 7 czerwca. 

Aby złożyć protest, należy:

  • zalogować się na swoje konto w platformie budzet.krakow.pl
  • przejść do zakładki „Twoje projekty”
  • przy wybranym projekcie kliknąć przycisk „Złóż protest”
  • podać powód protestu wraz z uzasadnieniem i wysłać formularz.

Protesty będą rozpatrywane od 7 do 11 czerwca.

W tym czasie będą organizowane spotkania konsultacyjne z udziałem:

  • wnioskodawcy (bądź osoby przez niego upoważnionej) i
  • jednostki dokonującej oceny prawnej wniosku i
  • przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

O dokładnym terminie i miejscu rozpatrywania protestu zainteresowane osoby będą informowane w osobnej korespondencji. 

Losowanie numerów projektów poddanych pod głosowanie nastąpi dopiero po zakończeniu procedury rozpatrywania protestów. 14 czerwca nastąpi publikacja ostatecznej listy projektów, na które mieszkańcy i mieszkanki Krakowa będą mogli głosować w drugiej połowie czerwca.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także