Czysty transport na Kazimierzu?

Radni z Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustanowienia w Krakowie strefy czystego transportu „Kazimierz”.

Czysty transport na Kazimierzu?
Fot. Centrum Kultury Żydowskiej / materiały prasowe

Uchwała o czystym transporcie na Kazimierzu obejmuje ok. 20 ulic, m.in.: Miodową na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała na odcinku od ul. Św. Wawrzyńca do ul. Miodowej, ul. Józefa, pl. Nowy, ul. Estery czy ul. Jakuba. Uprawnienia do wjazdu na teren podanych ulic będą mieć m.in.: rowery; taksówki; pojazdy oznaczone kartą parkingową osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, kierowane przez osoby niepełnosprawne legitymujące się tą kartą; pojazdy, które przewożą osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową; pojazdy należących do placówek, przewożących osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki; pojazdy zaopatrzenia w godzinach od 9:00 do 12:00 i od 15:00 do 16:00 na czas wykonywania czynności załadunku i obsługi technicznej; czy na przykład pojazdy lekarzy, pielęgniarek, położnych posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych. Zezwolenia na wjazd i postój będą także, a nawet przede wszystkim posiadali mieszkańcy tego obszaru.
– To bardzo dobre rozwiązanie, o które od wielu lat upominali się mieszkańcy Kazimierza. Dla nich bardzo istotnym jest, aby turyści nie mogli wjeżdżać samochodami na Kazimierz, bo wtedy zajmują miejsca parkingowe mieszkańców – mówił radny Aleksander Miszalski.

Należy zauważyć, iż mieszkańcy strefy czystego transportu będą mogli poruszać się po niej pojazdami (o ile są to pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i są oni ich właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami), bez względu na rodzaj napędu i stosowanego paliwa. Projekt uchwały

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także