Konsultacje, program osłonowy i Zakrzówek

W środę o godz. 10 rozpocznie się 111. sesja Rady Miasta Krakowa. W jej porządku znalazły się 73 punkty, a pośród nich m.in. zasady  i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Krakowa, czy uchwalenie planu miejscowego dla obszaru „Kostrze – rejon ul. Falistej”.

Konsultacje, program osłonowy i Zakrzówek
Fot. Wiesław Majka

W sali obrad Rady Miasta Krakowa zbiorą się radni, by zdecydować w wielu istotnych dla miasta sprawach. Radni m.in. zmienią uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej w Krakowie, utworzą miejską instytucję kultury pod nazwą: Instytut Kultury Willa Decjusza, dokonają zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018. Zmienią również uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane ze zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów proekologicznych.

Radni ustanowią zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Zakrzówek” oraz ustalą kierunki działania dla Prezydenta dotyczące renowacji tablic historycznych w Nowej Hucie.

Natomiast w trybie jednego czytania szereg ulic w Krakowie zostanie zaliczonych do dróg publicznych kategorii gminnej.

Radni ustalą nowy tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa i w tym celu zmienią dotychczasową uchwałę.

Podczas najbliższej sesji odbędzie się też pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogiła II”.

Porządek obrad

 

Pokaż metkę
Autor: mk
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także