Cmentarze do renowacji

Cmentarz Rakowicki oraz Stary Cmentarz Podgórski są najstarszymi nekropoliami miejskimi w Krakowie. Pochowane są na nich zarówno osoby wybitne i zasłużone dla Krakowa, dla historii, kultury i nauki polskiej, jak i zwykli obywatele miasta. Obie nekropolie wymagają pilnych prac remontowo-konserwatorskich. Czy znajdą się na to środki? Nad ich przyznaniem zastanawiali się radni podczas posiedzenia Komisji Budżetowej.

Cmentarze do renowacji
Fot. Wiesław Majka

Z uwagi na wiek pomników nagrobnych oraz ich ciągłą ekspozycję na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, wiele nagrobków i grobowców powstałych w XIX i na początku XX wieku uległo znacznemu zniszczeniu i wymaga niezwłocznych prac konserwatorskich.

Również nagrobki zmarłych w latach dwudziestych XX wieku żołnierzy Wojska Polskiego znajdujące się kwaterach wojskowych Cmentarza Rakowickiego przy ul. Prandoty wymagają - ze względu na ich zły stan techniczny i zatarcie nazwisk oraz inskrypcji epitafijnych – przeprowadzenia prac remontowych, polegających na renowacji nagrobków oraz rekonstrukcji w granicie. Pilnym zadaniem do realizacji jest również kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich przy południowym murze Cmentarza Rakowickiego, z uwagi na bardzo zły stan techniczny części zabytkowego ogrodzenia krakowskiej nekropolii.

Wszyscy radni zgodnie stwierdzili, że takie środki się należą. Tak więc komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia na rok 2018 stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na prace remontowo-konserwatorskie muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego, na konserwację nagrobków na Cmentarzu Rakowickim, Cmentarzu Podgórskim i Starym Cmentarzu Podgórskim oraz na realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków według druku nr 3158.

Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawach wyrażenia zgody na sprzedaż kilu lokali mieszkalnych, a także na udzielnie dotacji miejskim instytucjom kultury wg druku 3225.

Pokaż metkę
Autor: BS
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także