O powodziach, ulgach i przebudowie

Radni z Komisji Infrastruktury spotkali się ostatni raz w tej kadencji, by opiniować projekty uchwał. Rozmawiali też z mieszkańcami o przeciągającym się rozpoczęciu remontu ulicy Glinik w Wadowie.

O powodziach, ulgach i przebudowie
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów; ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu; zmianę uchwały nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie ważnego biletu kolejowego w związku z budową Trasy Łagiewnickiej. W przypadku tego projektu uchwały, w związku z prowadzonymi na terenie Krakowa pracami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi zarówno przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jak i przez Gminę Miejską Kraków, ustala się od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie biletu kolejowego ważnego w pociągach uruchamianych na zlecenie Województwa Małopolskiego na terenie aglomeracji krakowskiej.

Radni pozytywnie zaopiniowali też projekt uchwały w sprawie realizacji Planu Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa. Jak mówił podczas posiedzenia komisji Andrzej Łazęcki, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – obecnie zmieniają się trendy, odchodzi się od ochrony powodziowej na rzecz zarządzania ryzykiem powodziowym. Zmieniły się również uwarunkowania formalno-prawne, powstały Wody Polskie, które są odpowiedzialne za zarządzanie w przypadku powodzi. Radny Józef Jałocha pytał, o to, kto odpowiada za wody opadowe spływające z ulic i zalewające hektary ziemi, m.in. w Swoszowicach. Uzyskał odpowiedź, że jest to ZIKiT. Wszyscy zebrani na posiedzeniu komisji podkreślali też jak ważne jest, aby zinwentaryzowane zostały rowy odwadniające na terenie miasta.

Radny Michał Drewnicki oraz mieszkańcy z ulicy Glinik w Wadowie pytali, co z przebudową tej ulicy, której rozpoczęcie cały czas jest przekładane. Marcin Hanczakowski, dyrektor ZIKiT mówił, że rozpoczęcie przebudowy opóźnia konflikt na linii wykonawca-geodeta. Pracownicy ZIKiT-u próbują znaleźć rozwiązanie formalno-prawne tej sytuacji. Zapewnił mieszkańców, że zrobi wszystko, co się da, aby przebudowa ulicy rozpoczęła się jak najszybciej.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także