Komunikat archiwalny

Edukacja kulturalna – jaka i dla kogo?

Czy edukacja kulturalna, tak ważna dla szkół i instytucji kultury, potrzebuje zmian i nowego podejścia? Czy powinna być bardziej obecna także w przestrzeni miasta i regionu? Jaka ma być, by spełniała swoją główną funkcję – rozwijała zdolność do refleksji na temat kultury własnej, kultury innych i kultury w ogóle. Wszystkich, których nurtują te pytania, zapraszamy w środę, 14 listopada na Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2018, które odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Edukacja kulturalna – jaka i dla kogo?
Fot. edukacjapluskultura.mik.krakow.pl

Forum „Edukacja + Kultura” – to okazja do dyskusji o najistotniejszych problemach i wyzwaniach stojących dzisiaj przed edukacją kulturalną, a do tego możliwość spotkania ludzi podejmujących różnorodne inicjatywy w tym obszarze: nauczycieli, edukatorów, animatorów i liderów kultury. O wsparciu dla tych środowisk, rozwijaniu kluczowych kompetencji XXI wieku, budowaniu skutecznej sieci współpracy między sektorami kultury i edukacji rozmawiali urzędnicy i praktycy podczas paneli dyskusyjnych: „Edukacja kulturalna. Dlaczego Kraków jej potrzebuje?” oraz „Kompetencje XXI wieku. Jak i po co wspierać rozwój edukacji kulturowej?”. W pierwszym udział wzięli m.in. dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Katarzyna Olesiak oraz pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy ds. edukacji kulturalnej Anna Michalak-Pawłowska, a także Mikołaj Spodaryk, edukator z Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Gośćmi drugiego panelu byli mi.in. Monika Wiejaczka, zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, oraz Katarzyna Grubek, kierowniczka działu Kultura i Media, Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Ciekawa jest także tematyka pięciu warsztatów:

  • Dzisiaj porozmawiamy o dzisiaj. Miniwarsztat o tym, jak przez sztukę uczyć o współczesności.
  • Czego nauczyciele i edukatorzy mogą nauczyć twórców festiwali?
  • Dziecko jako twórca i obywatel. Mikrolaboratorium o prawach dziecka i o sztuce.
  • Partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce. Rekrutacja.
  • Jak stworzyć miejski program edukacji kulturalnej?

Nie mniej ważnym elementem Forum są rozmowy w kuluarach – okazja do wymiany pomysłów, wiedzy, doświadczeń i praktyk.

Wydarzenie współorganizują Małopolski Instytut Kultury w Krakowie oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe – w ramach programu: „SYNAPSY – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce”, realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura oraz z budżetu Województwa Małopolskiego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje tylko rejestracja na stronie: edukacjapluskultura.mik.krakow.pl. Szczegółowy program, opisy warsztatów i informacje praktyczne: edukacjapluskultura.mik.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Anna Duda
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także